synact-module-a-b-c

AP1189
Ett nytt medel som är först i klassen med att rikta in sig på melanokortinsystemet

Vår ledande läkemedelskandidat AP1189, en oral selektiv melanokortinagonist som tas en gång dagligen, stimulerar specifikt melanokortinreceptorer – ett avgränsat verkningssätt jämfört med godkända antiinflammatoriska läkemedel som kan vara immunsuppressiva. SynAct utvärderar för närvarande AP1189 vid reumatoid artrit (RA), vid idiopatisk membranös glomerulonefrit (en autoimmun sjukdom associerad med utvecklingen av nefrotiskt syndrom) och vid behandling av respiratorisk insufficiens orsakad av covid‑19-infektion.

Ett meddelande från vår VD

"Planering för framgång med AP1189"

synact-management-group-module-image

En ledningsgrupp som har bestämt sig för att lyckas

Vi är ett erfaret team med en stark motivation att bidra till områden med behandlingsbehov som inte tillgodosetts och samtidigt skapa värde för aktieägarna.  SynAct Pharma leder det framväxande området Resolution Therapy.