Upplösning av inflammation utan immunsuppression

De flesta tillgängliga behandlingar som används för att behandla inflammation hämmar immunsystemet vilket kan leda till en ökad risk för allvarliga problem. Inflammationsupplösningsstrategier strävar efter att ge både antiinflammatorisk och pro-resolverande aktivitet utan att hämma immunsystemet. 

Selektiv aktivering av melanokortinsystemet för att lösa inflammation

SynAct utnyttjar melanokortinsystemet för att stimulera både antiinflammatoriska och inflammationsupplösningsmekanismer för att lösa överdriven inflammation på ett säkert sätt utan att hämma immunsystemets förmåga att svara på nya infektioner eller skador.

synact-module-a-b-c

Resomelagon (AP1189)

En oral selektiv melanokortinagonist

Vår ledande läkemedelskandidat resomelagon (AP1189) är en oral selektiv melanokortinagonist avsedd för behandling en gång dagligen som selektivt stimulerar melanokortinreceptorer för att hjälpa kroppen att lösa inflammation. Resomelagon (AP1189) utvärderas vid reumatoid artrit (RA), idiopatisk membranös nefropati (iMN) och andningsinsufficiens orsakad av virus som till exempel COVID-19.

Ett meddelande från vår VD

“Nu känner jag mig trygg med att bolaget har rätt team och plan på plats för att få SynAct t illbaka på rätt väg.”.