Torbjørn Bjerke kommenterar ytterligare data från den kliniska studien EXPAND – 13 september 2023

VD Torbjørn Bjerke hos Börsveckans Småbolagsdag – 6 september 2023

Upplösning av inflammation utan immunsuppression

De flesta tillgängliga behandlingar som används för att behandla inflammation hämmar immunsystemet vilket kan leda till en ökad risk för allvarliga problem. Inflammationsupplösningsstrategier strävar efter att ge både antiinflammatorisk och pro-resolverande aktivitet utan att hämma immunsystemet. 

Selektiv aktivering av melanokortinsystemet för att lösa inflammation

SynAct utnyttjar melanokortinsystemet för att stimulera både antiinflammatoriska och inflammationsupplösningsmekanismer för att lösa överdriven inflammation på ett säkert sätt utan att hämma immunsystemets förmåga att svara på nya infektioner eller skador.

synact-module-a-b-c

Resomelagon (AP1189)

En oral selektiv melanokortinagonist

Vår ledande läkemedelskandidat resomelagon (AP1189) är en oral selektiv melanokortinagonist avsedd för behandling en gång dagligen som selektivt stimulerar melanokortinreceptorer för att hjälpa kroppen att lösa inflammation. Resomelagon (AP1189) utvärderas vid reumatoid artrit (RA), idiopatisk membranös nefropati (iMN) och andningsinsufficiens orsakad av virus som till exempel COVID-19.

Ett meddelande från vår VD

”Vi befinner oss verkligen vid en spännande brytpunkt för SynAct. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med den begåvade ledningsgrupp vi har på SynAct, och vi väntar alla ivrigt på de kommande kliniska studieresultaten som kommer att bygga vidare på de starka data som visats i BEGIN-studien. Jag vill uttrycka vår uppriktiga uppskattning till vår aktieägarbas för stödet till vår gemensamma vision om resomelagon och den lovande resolutionsterapin. Vår gemensamma beslutsamhet är fortsatt stark”.