AP1189 utvecklingsprogam

Vårt ledande program: AP1189

SynActs ledande läkemedelskandidat, AP1189, är en oral selektiv melanokortinagonist som tas en gång dagligen. AP1189 stimulerar selektivt de melanokortinreceptorer som är direkt involverade i inflammationen och dess upplösning utan att stimulera binjurarna till att frisätta kortisol. Denna selektivitet gör det möjligt för AP1189 att använda sina antiinflammatoriska och inflammationslösande effekter utan steroider och utan de betydande problemen med säkerhet, tolerabilitet och biverkningar som kopplas till adrenokortikotropt hormon (ACTH) och steroidbehandlingar. AP1189 är också en partisk agonist som inte stimulerar melanokortinvägar som är ansvariga för aktivitet som faller utanför det avsedda målet, som hyperpigmentering av huden.

AP1189 testas för närvarande i två kliniska ”proof of concept”-prövningar (fas 2a) avseende reumatoid artrit (RA) respektive idiopatisk membranös glomerulonefrit (en form av nefrotiskt syndrom), som bägge förväntas avläsas vid årsskiftet. SynAct slutförde nyligen en ”proof of concept”-prövning (fas 2a) på patienter med covid‑19 för att påskynda tiden till respiratorisk återhämtning och förebygga akut svår andningsinsufficiens (ARDS). Resultaten uppmuntrade till ytterligare utveckling. Lär mer om resultaten här.

Med alla tre ”proof of concept”-prövningar (fas 2a) som förväntas slutföras i år är 2021 ett spännande år för SynAct och AP1189. Det för oss närmare vårt mål att hjälpa patienter att lösa funktionsnedsättande inflammation.

Fas 1 Utveckling

I den kliniska bedömningen i fas 1 med daglig administrering under två veckor fann man stöd för fortsatt utveckling av AP1189 som oralt administrerat läkemedel en gång dagligen. Den plasmakoncentration som behövs för att framkalla farmakologisk effekt uppnåddes inom 1,5 timmar efter administrering och den dagliga exponeringen ökades tills steady state uppnåddes efter 5–6 dagars behandling. Efter det sågs ingen ytterligare ackumulering av läkemedlet.

Viktigt är att inga behandlingsbegränsande biverkningar identifierades efter upprepad administrering, och de doser som används i de pågående fas 2a-studierna (50 och 100 mg) befanns vara säkra och tolererades väl. Läs mer i ACR 2021 abstract.

ap1189-content-image