TXP-11

TXP-11 har genomgått regulatoriska toxikologiska studier som krävs för att initiera fas 1-studier på människor. TXP-11 är en peptid som administreras intravenöst och utvecklas för att förebygga organsvikt och skador i samband med större operationer.