Innehav uppdaterade 30 juni, 2022.

Marina Bozilenko
Marina Bozilenko
Styrelseledamot

Marina Bozilenko har mer än 30 års erfarenhet av investmentbankverksamhet och hälso- och sjukvårdsbranschen och har samlat in mer än 30 miljarder USD i kapital och lett åtskilliga företagsförvärv. Bozilenko är för närvarande strategisk rådgivare till William Blair & Company, ett företag hon började på 2010 som chef för Biotech & Pharma och vd. Innan dess arbetade hon på Bear, Stearns & Co. Inc., som vd i hälso- och sjukvårdsgruppen, på Bank of America Securities som vd och bioteknikchef samt på Vector Securities International, där hon var partner. Hon är för närvarande även styrelseledamot i bioteknikföretaget AcelRx Pharmaceuticals och Arctic Aurora Life Sciences advisory board, en svensk investeringsfond inriktad på hälso- och sjukvård. Hon fick sin kandidatexamen i molekylärbiologi och masterexamen i ekonomisk historia vid University of Chicago.

Innehav: 3 175 aktier.

Torbjørn Bjerke
Torbjørn Bjerke
Styrelseordförande

Torbjörn Bjerke, läkare och med.dr, har tjänstgjort som ledamot i SynActs styrelse sedan 2016. Bjerke är för närvarande portföljförvaltare för Arctic Aurora LifeScience. Han har tidigare varit koncernchef för Karolinska Development AB, från 2011 till 2014. Dessförinnan var Bjerke koncernchef för Orexo AB, en befattning han innehade från 2007 till januari 2011. Tidigare var han koncernchef för Biolipox AB, Executive Vice President, FoU, ALK Pharmaceuticals och Director of Pharmacology på AstraZeneca. Bjerke har en doktorsexamen i medicin från Aarhus Universitet.

Bjerke är medgrundare av Action Pharma AS och TXP Pharma GmbH. Action Pharma sålde sin ledande läkemedelskandidat till AbbVie för 110 miljoner USD, och TXP Pharma sålde olika rättigheter till Questcor Pharmaceuticals för 100 miljoner USD i delmålsbetalningar. Dessutom har Bjerke erfarenhet som styrelsemedlem inom life science i organisationer som DBV Technologies, NeuroSearch AS, TopoTarget AS, Axelar AB, Aprea AB och Pergamum AB.

Bjerke innehar 100 % av aktierna i GLCapital AB, som innehar aktier i SynAct Pharma AB.

Innehav: 825 177 aktier.

Uli Hacksell
Uli Hacksell
Board Member

Uli Hacksell har suttit med i Syntacs styrelse sedan 2020. Han har mer än 25 års erfarenhet av seniora befattningar inom stora läkemedels- och bioteknikföretag och mer än 10 års erfarenhet som CEO för offentligt ägda företag. Som CEO för ACADIA Pharmaceuticals från 2000 till 2015 ledde han företagets utveckling från en privat start‑up till ett offentligt mångmiljardföretag. På 1990‑talet hade han seniora befattningar på Astra AB, och innan dess var han lärare i organisk kemi vid Uppsala universitet. Han innehar en doktorsexamen från Uppsala universitet.

Han är ordförande i styrelsen för Medivir och Annexin Pharmaceuticals, and styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals and Active Biotech.

Innehav: 1 588 aktier.

Kerstin Hasselgren
Kerstin Hasselgren
Styrelseledamot

Kerstin Hasselgren är för närvarande CFO för Xspray Pharma AB noterat på Nasdaq Stockholm och har lång erfarenhet från arbete i stora publika internationella företag som VP Corporate Business Control på SSAB, CFO på Alstom Transport Nordic, VP Finance Global Operations på AstraZeneca och VP Finance Global R&D på AstraZeneca. Kerstin Hasselgren har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav: 0 aktier

Thomas Jonassen, MD.
Thomas Jonassen, MD.
Chief Scientific Officer och styrelsemedlem

Thomas Jonassen är läkare och docent i kardiovaskulär farmakologi vid Köpenhamns universitet och gästlärare vid William Harvey Research Institute, Barts och London School of Medicine. Han har gett ut mer än 50 vetenskapliga publikationer och har uppfunnit sex beviljade patent i USA och Europa.

Jonassen är medgrundare och nuvarande CSO och styrelseordförande på SynAct Pharma AB, medgrundare av ResoTher Pharma Aps, medgrundare och tidigare CSO på Action Pharma A/S samt medgrundare av TXP Pharma AG. Action Pharma sålde sin ledande läkemedelskandidat till AbbVie för 110 miljoner USD, och TXP Pharma sålde olika rättigheter till Questcor Pharmaceuticals för 100 miljoner USD i delmålsbetalningar. Jonassen var med och uppfann SynActs läkemedelskandidat AP1189.

Innehav: Thomas Jonassen innehar 61 % av aktierna i Bioinvest ApS som innehar 3 761 644 aktier i SynAct Pharma AB.

Terje Kalland
Terje Kalland
Styrelseledamot

Terje Kalland, läkare och md.dr, har mer än 30 års internationell erfarenhet från ledande befattningar inom life science-branschen. Han har varit Senior Vice President på Novo Nordisk A/S, forsknings- och utvecklingschef på Biovitrum AB (numera SOBI AB) och har haft olika befattningar inom Pharmacia AB. Kalland har stor erfarenhet av finansierings- och investeringsverksamhet och är VP på Karolinska Development AB. Han har varit lärare i tumörimmunologi vid Lunds universitet och har erfarenhet från styrelser för flera börsnoterade företag i Sverige och internationellt.

Innehav: 62 855 aktier.