Uli Hacksell
Uli Hacksell
Ordförande

Uli Hacksell har suttit i SynActs styrelse sedan 2020, och valdes till styrelsens ordförande vid årsstämma 2023. Han har mer än 30 års erfarenhet av seniora befattningar inom stora läkemedels- och bioteknikföretag och mer än 10 års erfarenhet som CEO för publika företag. Som CEO för ACADIA Pharmaceuticals från 2000 till 2015 ledde han företagets utveckling från en privat startup till ett NASDAQ-listat mångmiljardföretag. På 1990 talet hade han seniora befattningar på Astra AB, och innan dess var han professor i organisk kemi vid Uppsala universitet. Han innehar en doktorsexamen från Uppsala universitet.

Dr. Hacksell är ordförande i styrelsen för Medivir och Annexin Pharmaceuticals, och styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals and Active Biotech.

Innehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Kerstin Hasselgren
Kerstin Hasselgren
Styrelseledamot

Kerstin Hasselgren är för närvarande CFO för Xspray Pharma AB noterat på Nasdaq Stockholm och har lång erfarenhet från arbete i stora publika internationella företag som VP Corporate Business Control på SSAB, CFO på Alstom Transport Nordic, VP Finance Global Operations på AstraZeneca och VP Finance Global R&D på AstraZeneca. Kerstin Hasselgren har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Marina Bozilenko
Marina Bozilenko
Styrelseledamot

Marina Bozilenko har mer än 30 års erfarenhet av investmentbankverksamhet och hälso- och sjukvårdsbranschen och har samlat in mer än 30 miljarder USD i kapital och lett åtskilliga företagsförvärv. Bozilenko är för närvarande strategisk rådgivare till William Blair & Company, ett företag hon började på 2010 som chef för Biotech & Pharma och vd. Innan dess arbetade hon på Bear, Stearns & Co. Inc., som vd i hälso- och sjukvårdsgruppen, på Bank of America Securities som vd och bioteknikchef samt på Vector Securities International, där hon var partner. Hon är för närvarande även styrelseledamot i bioteknikföretaget AcelRx Pharmaceuticals och Arctic Aurora Life Sciences advisory board, en svensk investeringsfond inriktad på hälso- och sjukvård. Hon fick sin kandidatexamen i molekylärbiologi och masterexamen i ekonomisk historia vid University of Chicago.

Innehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Terje Kalland
Terje Kalland
Styrelseledamot

Terje Kalland, läkare och medicine doktor, har varit medlem av SynActs styrelse sedan 2019. Han har mer än 30 års internationell erfarenhet från ledande befattningar inom life science-branschen. Kalland har varit Senior Vice President på Novo Nordisk A/S, forsknings- och utvecklingschef på Biovitrum AB (numera SOBI AB) och har haft olika befattningar inom Pharmacia AB, inkl. global ledare för Onkologisk forskning. Han har stor erfarenhet av finansierings- och investeringsverksamhet som VP på Karolinska Development AB. Doktor Kalland har varit professor i tumörimmunologi vid Lunds universitet och har erfarenhet från styrelser för ett antal börsnoterade företag i Sverige och internationellt.

Innehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Thomas Jonassen, MD.
Thomas Jonassen, MD.
Chief Scientific Officer och styrelseledamot

Thomas Jonassen är läkare och docent i kardiovaskulär farmakologi vid Köpenhamns universitet och gästprofessor vid William Harvey Research Institute, Barts och London School of Medicine. Han har gett ut mer än 50 vetenskapliga publikationer och står som uppfinnare till sex beviljade patent i USA och Europa.

Jonassen är medgrundare och nuvarande CSO och styrelsemedlem på SynAct Pharma AB, medgrundare av ResoTher Pharma Aps, medgrundare och tidigare CSO på Action Pharma A/S samt medgrundare av TXP Pharma AG. Action Pharma sålde sin ledande läkemedelskandidat till AbbVie för 110 miljoner USD, och TXP Pharma sålde olika rättigheter till Questcor Pharmaceuticals för 100 miljoner USD i milstolpebetalningar. Jonassen var med och uppfann SynActs läkemedelskandidat AP1189.

Innehav: Thomas Jonassen innehar 100% av aktierna i TJ Biotech Holding ApS. TJ Biotech Holding ApS äger 26,67% av aktierna i Goodwind Holding GmbH. TJ Biotech Holding ApS och Goodwind Holding GmbH innehar aktier i SynAct Pharma AB. Se denna sida för uppdaterat innehav

Thomas von Koch
Thomas von Koch
Styrelseledamot

Thomas von Koch har en omfattande erfarenhet från finans och ledarskap som sträcker sig över 30 år. von Koch är för närvarande VD för det svenska medicinteknikbolaget Bactiguard (noterat på Nasdaq Stockholm), ett bolag han var med och grundade 2005 och kvarstår som huvudägare i. Efter två år på Investor AB, där han arbetade med företagsaffärer, anslöt han sig till den globala investeringsjätten EQT som en av de första teammedlemmarna. von Koch var VD och Managing Partner för EQT från 2014 till 2019 och är fortfarande medlem i flera investeringskommittéer inom EQT.

von Koch har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm och besitter stor erfarenhet av styrelsearbete, investeringar, affärstransformation samt arbete med samgåenden och förvärv.

Innehav: Se denna sida för uppdaterat innehav