Anders Kronborg
Anders Kronborg
Ordförande

Född: 1964

Anders Kronborg har omfattande erfarenhet av ledarskap och ekonomi som sträcker sig över 30 år. Anders Kronborg är för närvarande VD för ResoTher Pharma samt styrelseledamot i det svenska bioteknikbolaget Aqilion, det sydafrikanska HearX och det Londonbaserade underrättelseföretaget SecureValue. Anders Kronborg har en masterexamen i ekonomi och har arbetat närmare 10 år på finansdepartementet där han slutade som departementschef. Mellan 1996 och 2007 innehade Anders Kronborg olika befattningar som VD eller CFO i olika danska medieföretag. År 2007 började han på det svenska investmentbolaget Kinnevik AB. Från 2012-2015 var han COO för hela koncernen. Anders Kronborg gick sedan över till läkemedelsindustrin – från 2015-2022 var han CFO och tillförordnad VD på LEO Pharma – ett danskt företag med en omsättning på mer än 10 miljarder SEK – och ägnade sin tid åt att utveckla företaget genom flera M&A-aktiviteter.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Innehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Sten Scheibye
Sten Scheibye
Styrelseledamot

Född: 1951

Sten Scheibye har en lång karriär inom läkemedels- och medicinteknikbranschen, där han har varit verksam i över 30 år. Han har haft befattningar som medicinsk säljare och medicinsk registreringsansvarig med ansvar för FDA samt EU-myndigheter. Senare gick han vidare till andra kommersiella roller och ledande befattningar. Under 13 år var Sten Scheibye VD för det danska börsnoterade bolaget Coloplast. Under hans tid på Coloplast sexdubblades omsättningen och åttadubblades aktiekursen. Senare har Sten Scheibye fokuserat på styrelseuppdrag där han har haft ett stort antal i såväl privata som offentliga företag. Sten Scheibye har varit styrelseordförande i Novo Nordisk A/S där han satt i styrelsen i 10 år tills han blev ordförande för Novo Nordisk Foundation. Sten Scheibye har en doktorsexamen i organisk kemi från Aarhus universitet och en B.Com från Copenhagen Business School.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Innehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Sten Sörensen
Sten Sörensen
Styrelseledamot

Född: 1959

Sten Sørensen har omfattande erfarenhet av ledarskap inom läkemedels- och bioteknikindustrin som sträcker sig över 30 år. Sten Sørensen är för närvarande VD för Cereno Scientific, ett bioteknikbolag i klinisk fas som han blev styrelseledamot i 2014 och tillträdde som VD för 2015 när bolaget fortfarande var i ett tidigt projektskede. Under Sten Sørensen ledning har bolaget drivits in i en lovande pipeline med tre läkemedelskandidater, alla potentiellt banbrytande terapier inom sällsynta och vanliga kardiovaskulära sjukdomar med stora medicinska behov. Cereno är noterat på NFGM med en nuvarande börsvärde om ca 1 miljard SEK. Innan Cereno har Sten Sørensen haft ledande befattningar inom stora läkemedelsföretag, bland annat som chef för den internationella marknadsverksamheten för 10 miljarder SEK pharma-portföljen på Monsanto (GD Searle, Chicago, USA) och som global marknadschef för 4 miljarder SEK-portföljen av Secondary Prevention Products, Cardiovasculars på AstraZeneca (Göteborg, Sverige). Sten Sørensen har under sin karriär inom Monsanto och AstraZeneca initierat två banbrytande preventiva överlevnadsstudier vid hjärtsvikt. Sten Sørensen är styrelseordförande i SARomics Biostructure sedan 2013. Sten Sørensen har en kandidatexamen i kemi från Lunds universitet.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Innehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Jeppe Øvlesen
Jeppe Øvlesen
Verkställande direktör och styrelseledamot

Född: 1962

Jeppe Øvlesen är en erfaren biotech-chef och har varit involverad som grundare/VD/ordförande/styrelseledamot i en rad framgångsrika företag, inklusive Action Pharma, CLC Bio, Cetrea, ChemoMetec, Perfusion Tech, Resother Pharma, Cercare Medical, PNN Medical, Cereno Scientific och TXP Pharma. Jeppe Øvlesen var VD för Synact Pharma från 2015-2023 och tog bolaget till börsen på Spotlight och senare på Nasdaq (Stockholm). Jeppe Øvlesen har en MBA från University of Hartford, USA.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Innehav: Jeppe Øvlesen innehar 50% av aktierna i Quantass ApS samt 26,67% av aktierna i Goodwind Holding GmbH som innehar aktier i SynAct Pharma AB. Se denna sida för uppdaterat innehav