SynAct Pharma är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som utnyttjar melanokortinets biologi för att hjälpa kroppen lösa överdriven eller kronisk inflammation.

  • Inflammation är immunsystemets sätt att svara på infektioner eller skador. Normalt är en inflammatorisk reaktion självbegränsande. Immunsystemet ”inaktiverar” sig självt och inflammationen går tillbaka efter att den attackerande patogenen avlägsnats eller skadan börjat läka.
  • Men i vissa fall kan inflammationen bli överdriven eller kronisk och det kan överväldiga immunsystemet så att det inte klarar att lösa inflammationen. Detta kan leda till smärta, destruktion av vävnad och funktionsförlust.

När immunsystemet är överaktivt kan behandlingar som resomelagon (AP1189) bidra till att lösa inflammationen genom att tillhandahålla både antiinflammatorisk aktivitet och genom att stimulera immunsystemets naturliga upplösningsmekanismer.

Inflammation_Resolution_Graph