SynAct Pharma är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som utnyttjar melanokortinets biologi för att hjälpa kroppen lösa överdriven eller kronisk inflammation.

  1. Inflammation är immunsystemets sätt att svara på infektioner eller skador. Normalt är en inflammatorisk reaktion självbegränsande. Immunsystemet ”inaktiverar” sig självt och inflammationen går tillbaka efter att den invaderande patogenen avlägsnats eller skadan börjat läka.
  2. Men i vissa fall kan inflammationen bli överdriven eller kronisk och det kan överväldiga immunsystemet så att det inte klarar att lösa inflammationen. Detta kan leda till smärta, destruktion av vävnad och funktionsförlust.
  3. När immunsystemet är överväldigat kan behandlingar som AP1189 bidra till att lösa inflammationen genom att tillhandahålla både antiinflammatorisk aktivitet och genom att stimulera immunsystemets naturliga upplösningsmekanismer.

synact-our-science-slide-5-content-image

Inflammationsupplösning utan immunsuppression

De flesta tillgängliga behandlingar som används för att behandla inflammation är immunsuppressiva. De hämmar immunsystemet genom att avlägsna viktiga signalmolekyler eller genom att skapa brist på vissa immunceller. Båda strategierna kan leda till en ökad risk för allvarliga infektioner och andra betydande biverkningar och säkerhetsproblem. Dessa behandlingar är antiinflammatoriska, men de löser inte den underliggande okontrollerade inflammationen.

SynAct syftar till att stimulera kroppens naturliga upplösningsmekanismer och lösa överdriven inflammation utan att hämma immunsystemets förmåga att svara på nya infektioner eller skador.