ÅR Händelse Kvotvärde Pris per aktie Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapital Totalt antal aktier Totalt aktiekapital
2016 Bolagsbildning 0,125 4 800 000 600 000,00 4 800 000 600 000,00
2016 Riktad nyemission 0,125 5,25 2 410 021 301 252,625 7 210 021 901 252,63
2016 Emission 0,125 6,40 5 050 000 631 250 12 260 021 1 532 502,63
2017 Teckningsoptioner 0,125 6,40 157 428 19 678,500 12 417 449 1 552 181,13
2018 Emission 0,125 9,90 2 257 720 282 214,75 14 675 167 1 834 395,88
2019 Emission 0,125 6,20 2 096 000 262 000,00 16 771 167 2 096 395,88
2020 Emission 0,125 6,20 2 795 268 349 408,50 19 566 435 2 445 804,38
2020 Teckningsoptioner 0,125 6,70 4 839 860 604 982,50 24 406 295 3 050 786,88
2021 Emission 0,125 50,00 1 600 000 200 000,00 26 006 295 3 250 786,88
2022 Företrädesemission 0,125 63,00 2 364 208 295 526,00 28 370 503 3 546 312,88