Peptidagonister

SynAct utökade sin portfölj av melanokortinagonister genom förvärvet av TXP Pharma AG. TXP Pharma var ett privatägt, schweiziskt inkorporerat bioteknikföretag som forskar och utvecklar farmaceutiska läkemedel för autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar genom stimulering av melanokortinreceptorer. TXP Pharma har skapat en plattform med mer än 70 unika analoger av det naturligt förekommande melanocytstimuleringshormonet (MSH) med en rad melanokortinreceptorselektivitet. TXP-analogerna har både ökad stabilitet och förbättrad receptorbindning och stimulering jämfört med MSH.