SynAct Pharma AB är ett svenskt publikt bolag (Org. nr: 559058-4826) noterat på Nasdaq Stockholm, med huvudkontor i Lund, Sverige. Forskning och utveckling sköts genom vårt danska dotterbolag SynAct Pharma ApS (CVR. nr: 34459975) och det schweiziska dotterbolaget TXP Pharma AG (Firmennummer: CHE-271.053.235).

SynAct har sedan starten arbetat med en modell för FoU-verksamhet som innebär maximal outsourcing av FoU-tjänster. All klinisk verksamhet, datahantering, statistik, CMC etc. är outsourcad. Det gör vi i syfte att bli så rörliga och smidiga som möjligt. Samtidigt kräver det naturligtvis att våra medarbetare i företaget har betydande erfarenhet inom bioteknik och farmaci, så att vi kan välja ut och kontrollera rätt leverantörer på rätt sätt. SynAct rekryterar därför enbart personer med lång erfarenhet inom bioteknik och/eller läkemedelsindustrin.

Läs mer om SynActs ledning och styrelse.