Ägare Share of total and votes % Datum
Bioinvest Aps 14,43% 2022-03-31
Avanza Pension 6,41% 2022-03-31
Nordnet Pensionsförsäkring 4,92% 2022-03-31
Torbjörn Bjerke 3,17% 2022-03-31
Henrik Stage 1,98% 2022-03-31
Robert Sahlin 1,21% 2022-03-31
Peter Nordwall 1,00% 2022-03-31
Per Granath 0,85% 2022-03-31
Patrik Strempl 0,84% 2022-03-31
Niklas Borgquist 0,82% 2022-03-31
Total 35,61%
Others 64,39%
Sammanställd och bearbetad data från den av Euroclear AB förda aktieboken för SynAct Pharma AB.