Ägare Andel av kapital och röster % Datum
Bioinvest ApS 13,3% 2022-06-30
Avanza Pension 6,6% 2022-06-30
Nordnet Pensionsförsäkring 5,4% 2022-06-30
Torbjörn Bjerke 2,9% 2022-06-30
Henrik Stage 1,4% 2022-06-30
Robert Sahlin 1,1% 2022-06-30
Peter Nordwall 0,8% 2022-06-30
Patrik Strempl 0,8% 2022-06-30
Per Granath 0,8% 2022-06-30
Niklas Borgquist 0,8% 2022-06-30
Total 34,0%
Others 66,0%
Sammanställd och bearbetad data från den av Euroclear AB förda aktieboken för SynAct Pharma AB.