Ägare Kapital och röster % Datum
Bioinvest Aps 14,43 % 2021-09-30
Avanza Pension 7,24 % 2021-09-30
Nordnet Pensionsförsäkring 5,68 % 2021-09-30
Torbjörn Bjerke 3,17 % 2021-09-30
Henrik Stage 1,98 % 2021-09-30
Robert Sahlin 1,20 % 2021-09-30
Peter Nordvall 1,06 % 2021-09-30
Patrik Strempl 0,88 % 2021-09-30
Per Granath 0,79 % 2021-09-30
Peter Thurner 0,77 % 2021-09-30
Total 37.20 %
Others 62.80 %
Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.