Nedan presenteras en översiktlig bild över SynAct Pharmas historik i korthet. SynAct Pharma ApS bildades 2012. SynAct Pharma AB, koncernens moderbolag, bildades under april 2016.

2012

 • SynAct Pharma ApS grundas av Thomas Jonassen och startar sin verksamhet baserad på förvärvade immateriella rättigheter och tillgångar från
  Action Pharma A/S efter att Action Pharma A/S största tillgång AP214 såldes till Abbvie Inc.
 • Den 8 november genomförs
  extra bolagsstämma i SynAct. Stämman godkänner styrelsens beslut angående riktad samt företrädesemission.

2015

 • SynAct Pharma avslutar toxikologiska, säkerhetsfarmakologiska och metabolismstudier.
 • Vetenskaplig artikel avseende ”Mode of Action” för AP1189 publiceras.
 • Patent godkänns i Europa (patent i USA godkändes under 2011).

2016

 • SynAct Pharma AB bildas.
 • SynAct Pharma tillförs genom en private placement cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader.
 • SynAct Pharma tillförs genom nyemission inför notering på AktieTorget cirka 32,3 MSEK före emissionskostnader.
 • SynAct Pharmas aktie noteras på AktieTorget.
 • SynAct Pharma slutreglerar åtaganden mot finansiering från CAPNOVA genom engångsbetalning.
 • SynAct Pharma lämnar in ansökan om start av klinisk fas I-studie till den franska läkemedelsmyndigheten.
 • Torbjørn Bjerke utnämns till styrelseordförande i SynAct Pharma.
 • Thomas Jonassen utnämns till styrelseledamot i SynAct Pharma.

2017

 • Start av klinisk fas I-studie med AP1189.
 • Start av förberedelse för klinisk fas IIa-studie med AP1189.
 • Initierar pre-kliniska studier inom andra indikationer.

2018

 • Företrädesemission om 22,4 MSEK för utvidgat utvecklingsprogram för AP1189.

2019

 • Rekrytering och dosering av patienter i kliniska fas IIa- studie med läkemedelskandidaten AP1189 i patienter med aktiv
  artrit påbörjas.
 • Emission om cirka 30 MSEK genomförs.
 • John Haurum utnämns till styrelseledamot i SynAct Pharma.
 • Terje Kalland utnämns till styrelseledamot i SynAct Pharma.

2020

 • SynAct Pharma undersöker AP1189 i patienter med COVID-19 och nefrotiskt syndrom.
 • SynAct Pharma tillfördes cirka 32,4 MSEK i optionslösen av teckningsoptioner av serie TO 2.
 • SynAct Pharma publicerar positiva interimsdata från fas 2-studien med AP1189 i reumatoid artrit.
 • Uli Hacksell utnämns till styrelseledamot i SynAct Pharma.

2021

 • SynAct Pharma genomför en riktad nyemission om 80 MSEK
 • SynAct publicerar positiv data från Fas 2 studien med AP1189 i Covid-19.
 • Marina Bozilenko utnämns till styrelseledamot i SynAct Pharma.