SynAct strävar efter att utveckla AP1189 och sina peptid melanokortinagonister genom proof-of-concept kliniska fas 2-studier. SynAct kommer att försöka etablera partnerskap och samarbeten med likasinnade parter för fas 3-studier och därefter.