Jeppe Øvlesen, MBA.
Jeppe Øvlesen, MBA.
Verkställande direktör

Jeppe Øvlesen är en erfaren företagsledare och bioteknikentreprenör, med en solid kommersiell bakgrund och en gedigen meritlista när det gäller att göra affärer. Øvlesen har mer än 20 års erfarenhet på ledningsnivå och har varit involverad i en rad framgångsrika startup-bolag, inklusive Action Pharma, Perfusion Tech, CLC Bio, Cercare Medical, ChemoMetec, Cetrea, Monsenso, PNN Medical, Mindway och TXP Pharma. I dessa bolag har Øvlesen varit medgrundare, CEO, CFO och/eller styrelseordförande/-ledamot och har haft lett övergången från uppstart och uppbyggnad till framgångsrikt exit eller börsintroduktioner.

Innehav: Øvlesen och hans maka äger 39% av aktierna i Bioinvest ApS och 100% av aktierna i Quantass ApS. Quantass ApS innehar 26,67% av aktierna i Goodwind GmbH. Bioinvest ApS, Quantass ApS och Goodwind Holding GmbH innehar aktier i SynAct Pharma AB. Se denna sida för uppdaterat innehav

Patrik Renblad, MSc.
Patrik Renblad, MSc.
Chief Financial Officer

Patrik Renblad har bred erfarenhet från life science-branschen. Med en solid finansiell bakgrund och hans fokus på ekonomi har han tjänstgjort i olika roller i hela läkemedelsvärdekedjan och i olika geografiska områden för LEO Pharma och AstraZeneca.

Innan Patrik började på SynAct Pharma i augusti 2021 arbetade han i tio år på LEO Pharma, senast som chef för enheten Research & Development Finance. Dessförinnan var han knuten till ett dotterbolag i Shanghai i Kina under fyra år som lokal CFO. Patrik Renblad har en masterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet.

Innehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Thomas Boesen, PhD.
Thomas Boesen, PhD.
Chief Operating Officer

Thomas Boesen, tekn.dr, har mer än 20 års erfarenhet inom bioteknik- och läkemedelsbranschen. Han har en doktorsexamen i bioorganisk kemi från Köpenhamns universitet, med studier vid Cambridge University, och en masterexamen i management inom teknik med studier vid Roskilde och Edinburghs universitet.

Bland Doktor Boesens framgångar finns bland annat uppfinnare till 35 beviljade patent och innehavare av flera ledande befattningar. Boesen har varit delaktig i framgångarna hos Action Pharma och Epitherapeutics och var medgrundare till MedChem och TXP Pharma. Han bidrar med sin kunskap om läkemedelsutveckling under samtliga kliniska faser, med fokus på CMC och externa samarbeten. Innan Boesen började på SynAct Pharma jobbade han för Novo Nordisk i fem år.

Innehav: Thomas Boesen innehar 87,5 % av aktierna i Boesen Biotech ApS, som innehar aktier i SynAct Pharma AB, och 18,67% av aktierna i Goodwind Holding GmbH. Goodwind Holding GmbH innehar aktier i SynAct Pharma AB. Se denna sida för uppdaterat innehav

Thomas Jonassen, MD.
Thomas Jonassen, MD.
Chief Scientific Officer och styrelseledamot

Thomas Jonassen är läkare och docent i kardiovaskulär farmakologi vid Köpenhamns universitet och gästprofessor vid William Harvey Research Institute, Barts och London School of Medicine. Han har gett ut mer än 50 vetenskapliga publikationer och står som uppfinnare till sex beviljade patent i USA och Europa.

Jonassen är medgrundare och nuvarande CSO och styrelseordförande på SynAct Pharma AB, medgrundare av ResoTher Pharma Aps, medgrundare och tidigare CSO på Action Pharma A/S samt medgrundare av TXP Pharma AG. Action Pharma sålde sin ledande läkemedelskandidat till AbbVie för 110 miljoner USD, och TXP Pharma sålde olika rättigheter till Questcor Pharmaceuticals för 100 miljoner USD i milstolpebetalningar. Jonassen var med och uppfann SynActs läkemedelskandidat AP1189.

Innehav: Thomas Jonassen innehar 61 % av aktierna i Bioinvest ApS och 100% av aktierna i TJ Biotech Holding ApS. TJ Biotech Holding ApS äger 26,67% av aktierna i Goodwind Holding GmbH. Bioinvest ApS, TJ Biotech Holding ApS och Goodwind Holding GmbH innehar aktier i SynAct Pharma AB. Se denna sida för uppdaterat innehav

James Knight, MBA.
James Knight, MBA.
Chief Business Officer

James Knight har 25 års erfarenhet inom bioteknik. Tidigare var han VP för Portfolio Strategy på Questcor Pharmaceuticals där han var ansvarig för att leda expansionen av Acthar Gel från två till nio lanserade indikationer inom fem olika specialistområden, inklusive reumatologi. Questcors framgång med att utöka användningen av Acthar ledde till att Mallinckrodt förvärvade bolaget för 5,6 miljarder USD.

Efter sin tid på Questcor tjänstgjorde Jim Knight tidigare också som CBO för TXP Pharma och SVP, Head of Corporate Development på BioTime. Före Questcor hade han befattningar med ökande ansvar på Elan Pharmaceuticals, Dura Pharmaceuticals och Biogen. Jim Knight har en kandidatexamen i biologi från University of Massachusetts i Amherst och en MBA i högteknologi från Northeastern University i Boston.

Innehav: Se denna sida för uppdaterat innehav