Torbjørn Bjerke
Torbjørn Bjerke
VD

Torbjørn Bjerke, läkare, har tjänstgjort som ordförande i SynActs styrelse 2016-2023. I maj 2023 utsågs han till VD för SynAct och lämnade som en följd av det styrelsen. Han har tidigare varit portföljförvaltare för Arctic Aurora LifeScience och var koncernchef för Karolinska Development AB, från 2011 till 2014. Dessförinnan var Bjerke koncernchef för Orexo AB, en befattning han innehade från 2007 till januari 2011. Tidigare var han koncernchef för Biolipox AB, Executive Vice President, FoU, ALK Pharmaceuticals och Director of Pharmacology på AstraZeneca. Bjerke har en läkarexamen från Aarhus Universitet.

Bjerke var medgrundare av Action Pharma AS, TXP Pharma GmbH och medgrundare och styrelseordförande för Carelight Ltd. Action Pharma sålde sin ledande läkemedelskandidat till AbbVie för 110 miljoner USD, och TXP Pharma sålde olika rättigheter till Questcor Pharmaceuticals för 100 miljoner USD i delmålsbetalningar. Bjerke har en gedigen erfarenhet av att bygga bioteknikbolag, utveckla läkemedel och av affärsutveckling.

Innehav: Bjerke äger 100% av aktierna i GL Capital AB, som äger aktier i SynAct Pharma AB, samt 23% av aktierna i Goodwind Holding GmbH. Goodwind Holding äger aktier i SynAct Pharma AB. Se denna sida för uppdaterat innehav.

Björn Westberg
Björn Westberg
Chief Financial Officer

Björn Westberg har mer än 25 års erfarenhet från life science-sektorn och har tjänstgjort som finansdirektör sedan 2001.

Innan han började på SynAct Pharma i juni 2023 var han CFO på privatägda Attgeno. Dessförinnan var han CFO på det globala mjukvarubolaget Enea, svenska medicinteknikbolaget Bonesupport, som båda är noterade på Nasdaq Stockholm, samt läkemedelsutvecklaren och tillverkaren Recipharm. Han började sin karriär på AstraZeneca där han arbetade i olika roller under åren 1989-2001.

Innehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Thomas Boesen, PhD.
Thomas Boesen, PhD.
Chief Operating Officer

Thomas Boesen, tekn.dr, har mer än 20 års erfarenhet inom bioteknik- och läkemedelsbranschen. Han har en doktorsexamen i bioorganisk kemi från Köpenhamns universitet, med studier vid Cambridge University, och en masterexamen i management inom teknik med studier vid Roskilde och Edinburghs universitet.

Bland Doktor Boesens framgångar finns bland annat uppfinnare till 35 beviljade patent och innehavare av flera ledande befattningar. Boesen har varit delaktig i framgångarna hos Action Pharma och Epitherapeutics och var medgrundare till MedChem och TXP Pharma. Han bidrar med sin kunskap om läkemedelsutveckling under samtliga kliniska faser, med fokus på CMC och externa samarbeten. Innan Boesen började på SynAct Pharma jobbade han för Novo Nordisk i fem år.

Innehav: Thomas Boesen innehar 18,67% av aktierna i Goodwind Holding GmbH. Goodwind Holding GmbH innehar aktier i SynAct Pharma AB. Se denna sida för uppdaterat innehav

Thomas Jonassen, MD.
Thomas Jonassen, MD.
Chief Scientific Officer och styrelseledamot

Thomas Jonassen är läkare och docent i kardiovaskulär farmakologi vid Köpenhamns universitet och gästprofessor vid William Harvey Research Institute, Barts och London School of Medicine. Han har gett ut mer än 50 vetenskapliga publikationer och står som uppfinnare till sex beviljade patent i USA och Europa.

Jonassen är medgrundare och nuvarande CSO och styrelsemedlem på SynAct Pharma AB, medgrundare av ResoTher Pharma Aps, medgrundare och tidigare CSO på Action Pharma A/S samt medgrundare av TXP Pharma AG. Action Pharma sålde sin ledande läkemedelskandidat till AbbVie för 110 miljoner USD, och TXP Pharma sålde olika rättigheter till Questcor Pharmaceuticals för 100 miljoner USD i milstolpebetalningar. Jonassen var med och uppfann SynActs läkemedelskandidat AP1189.

Innehav: Thomas Jonassen innehar 100% av aktierna i TJ Biotech Holding ApS. TJ Biotech Holding ApS äger 26,67% av aktierna i Goodwind Holding GmbH. TJ Biotech Holding ApS och Goodwind Holding GmbH innehar aktier i SynAct Pharma AB. Se denna sida för uppdaterat innehav

James Knight, MBA.
James Knight, MBA.
Chief Business Officer

James Knight har 25 års erfarenhet inom bioteknik. Tidigare var han VP för Portfolio Strategy på Questcor Pharmaceuticals där han var ansvarig för att leda expansionen av Acthar Gel från två till nio lanserade indikationer inom fem olika specialistområden, inklusive reumatologi. Questcors framgång med att utöka användningen av Acthar ledde till att Mallinckrodt förvärvade bolaget för 5,6 miljarder USD.

Efter sin tid på Questcor tjänstgjorde Jim Knight tidigare också som CBO för TXP Pharma och SVP, Head of Corporate Development på BioTime. Före Questcor hade han befattningar med ökande ansvar på Elan Pharmaceuticals, Dura Pharmaceuticals och Biogen. Jim Knight har en kandidatexamen i biologi från University of Massachusetts i Amherst och en MBA i högteknologi från Northeastern University i Boston.

Innehav: Se denna sida för uppdaterat innehav