Innehav uppdaterade 30 september, 2021.

Jeppe Øvlesen, MBA.
Jeppe Øvlesen, MBA.
Chief Executive Officer

Jeppe Øvlesen är en erfaren företagsledare och bioteknikentreprenör, med en solid kommersiell bakgrund och en gedigen meritlista när det gäller att göra affärer. Øvlesen har mer än 20 års erfarenhet på ledningsnivå och har varit involverad i en rad framgångsrika startup-bolag, inklusive Action Pharma, Biostrip, CLC Bio, Cercare, ChemoMetec, Monsenso, PNN Medical, Mindway och TXP Pharma. I dessa bolag har Øvlesen varit medgrundare, CEO, CFO och/eller styrelseordförande/-ledamot och har haft uppsyn över övergången från uppstart och uppbyggnad till framgångsrikt utträde. Øvlesen är för närvarande CEO vid SynAct Pharma, som är börsnoterat på den svenska börsen Spotlight.

Innehav:  Jeppe Øvlesen och hans maka innehar 39 % av aktierna i Bioinvest Aps som innehar 3 752 914 aktier i SynAct Pharma AB.

Henrik Stage, MSc.
Henrik Stage, MSc.
Chief Financial Officer

Henrik Stage, fil.mag., har mer än 25 års erfarenhet som företagsledare inom bioteknik och ekonomi. Stage har tidigare varit CFO och CEO för Santaris Pharma A/S i Danmark. Santaris Pharma grundades år 2000 och såldes till Hoffmann-La Roche 2014 för 450 miljoner USD i förskottsbetalning och slutlig köpeskilling. Inför försäljningen till Roche ledde Henrik förberedelserna av Santaris börsintroduktion på NASDAQ i USA.

Innan han började i Santaris Pharmas ledningsgrupp hade Stage seniora ledande befattningar på Carlsberg, FL Smidth, Hempel och Hardi. Han har bott och arbetat i USA, Kanada och Vietnam. Stage har deltagit i börsnoteringen av RhoVac och SynAct på Spotlight och medverkar i ADCendo ApS och ResoTher ApS. Stage tog sin masterexamen vid Copenhagen Business School.

Stage innehar 100 % av aktierna i Next Stage Ventures ApS, som innehar aktier i SynAct Pharma AB.

Innehav: 514 110 aktier.

Anders Dyhr Toft, MD PhD eMBA.
Anders Dyhr Toft, MD PhD eMBA.
Chief Medical Officer

Anders Dyhr Toft, läkare och med.dr, EMBA, har en karriär som spänner över FoU, Operations och Commercial inom läkemedelsbranschen. Innan han började på SynAct Pharma som Chief Medical Officer arbetade Anders Dyhr Toft under 18 år hos Novo Nordisk, senast som Corporate Vice President of Commercial Innovation på företagets huvudkontor i Danmark. Dessförinnan har han haft befattningar som Vice President, Global Medical Affairs, och som medicinskt ansvarig för Novo Nordisk Storbritannien och Irland. Som läkare har han varit verksam inom internmedicin och allmänmedicin i både Danmark och Frankrike. Han har en doktorsexamen med inriktning mot inflammation från centret för inflammation och metabolism vid Köpenhamns universitetssjukhus, och en Executive MBA från IMD i Schweiz.

Innehav: 6 948 aktier.

Thomas Boesen, PhD.
Thomas Boesen, PhD.
Chief Operating Officer

Thomas Boesen, tekn.dr, har mer än 20 års erfarenhet inom bioteknik- och läkemedelsbranschen. Han har en doktorsexamen i bioorganisk kemi från Köpenhamns universitet, med studier vid Cambridge University, och en masterexamen i management inom teknik med studier vid Roskilde och Edinburghs universitet.

Boesen har bland annat uppfunnit 35 beviljade patent och innehaft flera ledande befattningar. Boesen har varit delaktig i framgångarna hos Action Pharma och Epitherapeutics och var medgrundare till MedChem och TXP Pharma. Han bidrar med sin kunskap om läkemedelsutveckling under samtliga kliniska faser, med fokus på CMC och extern samverkan. Innan Boesen började på SynAct Pharma jobbade han för Novo Nordisk i fem år.

Innehav: Boesen innehar 87,5 % av aktierna i Boesen Biotech ApS, som innehar 152 946 aktier i SynAct Pharma AB.

Thomas Jonassen, MD.
Thomas Jonassen, MD.
Chief Scientific Officer och styrelsemedlem

Thomas Jonassen är läkare och docent i kardiovaskulär farmakologi vid Köpenhamns universitet och gästlärare vid William Harvey Research Institute, Barts och London School of Medicine. Han har gett ut mer än 50 vetenskapliga publikationer och har uppfunnit sex beviljade patent i USA och Europa.

Jonassen är medgrundare och nuvarande CSO och styrelseordförande på SynAct Pharma AB, medgrundare av ResoTher Pharma Aps, medgrundare och tidigare CSO på Action Pharma A/S samt medgrundare av TXP Pharma AG. Action Pharma sålde sin ledande läkemedelskandidat till AbbVie för 110 miljoner USD, och TXP Pharma sålde olika rättigheter till Questcor Pharmaceuticals för 100 miljoner USD i delmålsbetalningar. Jonassen var med och uppfann SynActs läkemedelskandidat AP1189.

Innehav: Thomas Jonassen innehar 61 % av aktierna i Bioinvest Aps som innehar 3 752 914 aktier i SynAct Pharma AB.

James Knight, MBA.
James Knight, MBA.
Chief Business Officer

James Knight har 25 års erfarenhet inom bioteknik. Tidigare var han VP of Portfolio Strategy på Questcor Pharmaceuticals där han var ansvarig för att leda expansionen av Acthar Gel från två till nio lanserade indikationer inom fem olika specialistområden, inklusive reumatologi. Questcors framgång med att utöka användningen av Acthar ledde till att Mallinckrodt förvärvade det för 5,6 miljarder USD.

Knight tjänstgör också som CBO för TXP Pharma. Senast var Jim SVP, Head of Corporate Development på BioTime. Tidigare har han haft befattningar med ökande ansvar på Elan Pharmaceuticals, Dura Pharmaceuticals och Biogen. Jim har en kandidatexamen i biologi från University of Massachusetts i Amherst och en MBA i högteknologi från Northeastern University i Boston.

Innehav: 0 aktier.

Patrik Renblad, MSc.
Patrik Renblad, MSc.
Vice President Finance

Patrik Renblad har bred erfarenhet från life science-branschen. Med en solid finansiell bakgrund och hans fokus på ekonomi har han tjänstgjort i olika roller i hela läkemedelsvärdekedjan och i olika geografiska områden för LEO Pharma och AstraZeneca.

Patrik började på SynAct Pharma i augusti 2021 som ansvarig för finansfunktionen som svarar direkt under CFO. Innan han började på SynAct arbetade han i tio år på LEO Pharma, senast som chef för enheten Research & Development Finance. Dessförinnan var han knuten till ett dotterbolag i Shanghai i Kina under fyra år som lokal CFO. Patrik Renblad har en masterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet.

Innehav: 1 000 aktier.