Jeppe Øvlesen
Jeppe Øvlesen
Verkställande direktör och styrelseledamot

Född: 1962

Jeppe Øvlesen är en erfaren biotech-chef och har varit involverad som grundare/VD/ordförande/styrelseledamot i en rad framgångsrika företag, inklusive Action Pharma, CLC Bio, Cetrea, ChemoMetec, Perfusion Tech, Resother Pharma, Cercare Medical, PNN Medical, Cereno Scientific och TXP Pharma. Jeppe Øvlesen var VD för Synact Pharma från 2015-2023 och tog bolaget till börsen på Spotlight och senare på Nasdaq (Stockholm). Jeppe Øvlesen har en MBA från University of Hartford, USA.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Innehav: Jeppe Øvlesen innehar 50% av aktierna i Quantass ApS samt 26,67% av aktierna i Goodwind Holding GmbH som innehar aktier i SynAct Pharma AB. Se denna sida för uppdaterat innehav

Björn Westberg
Björn Westberg
Chief Financial Officer

Björn Westberg har mer än 25 års erfarenhet från life science-sektorn och har tjänstgjort som finansdirektör sedan 2001.

Innan han började på SynAct Pharma i juni 2023 var han CFO på privatägda Attgeno. Dessförinnan var han CFO på det globala mjukvarubolaget Enea, svenska medicinteknikbolaget Bonesupport, som båda är noterade på Nasdaq Stockholm, samt läkemedelsutvecklaren och tillverkaren Recipharm. Han började sin karriär på AstraZeneca där han arbetade i olika roller under åren 1989-2001.

Innehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Thomas Boesen, PhD.
Thomas Boesen, PhD.
Chief Operating Officer

Thomas Boesen, tekn.dr, har mer än 20 års erfarenhet inom bioteknik- och läkemedelsbranschen. Han har en doktorsexamen i bioorganisk kemi från Köpenhamns universitet, med studier vid Cambridge University, och en masterexamen i management inom teknik med studier vid Roskilde och Edinburghs universitet.

Bland Doktor Boesens framgångar finns bland annat uppfinnare till 35 beviljade patent och innehavare av flera ledande befattningar. Boesen har varit delaktig i framgångarna hos Action Pharma och Epitherapeutics och var medgrundare till MedChem och TXP Pharma. Han bidrar med sin kunskap om läkemedelsutveckling under samtliga kliniska faser, med fokus på CMC och externa samarbeten. Innan Boesen började på SynAct Pharma jobbade han för Novo Nordisk i fem år.

Innehav: Thomas Boesen innehar 18,67% av aktierna i Goodwind Holding GmbH. Goodwind Holding GmbH innehar aktier i SynAct Pharma AB. Se denna sida för uppdaterat innehav

Kirsten Harting
Kirsten Harting
Chief Medical Officer

Kirsten Harting, MD och Executive MBA, har mer än 30 års erfarenhet från den etablerade läkemedels- och bioteknikindustrin och är Chief Medical Officer på Synact Pharma. Hon är läkare från Köpenhamns universitet och har en Executive MBA från Copenhagen Business School (tidigare SIMI). Hon har djup kunskap om läkemedelsutveckling, med omfattande erfarenhet av tidig och sen klinisk fas, inklusive godkännande av nya läkemedel.

Hon har haft ansvar för utveckling och godkännande av flera läkemedel som nått marknaden. Förutom medicinsk och vetenskaplig kunskap har Kirsten en god kommersiell och affärsmässig förståelse, som hon integrerar i utvecklingen av ny medicin, vilket ökar sannolikheten för kommersiell framgång samt förbättrar patienternas liv.

Innehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Thomas Jonassen, MD.
Thomas Jonassen, MD.
Chief Scientific Officer

Thomas Jonassen är läkare och docent i kardiovaskulär farmakologi vid Köpenhamns universitet och gästprofessor vid William Harvey Research Institute, Barts och London School of Medicine. Han har gett ut mer än 50 vetenskapliga publikationer och står som uppfinnare till sex beviljade patent i USA och Europa.

Jonassen är medgrundare och nuvarande CSO och styrelsemedlem på SynAct Pharma AB, medgrundare av ResoTher Pharma Aps, medgrundare och tidigare CSO på Action Pharma A/S samt medgrundare av TXP Pharma AG. Action Pharma sålde sin ledande läkemedelskandidat till AbbVie för 110 miljoner USD, och TXP Pharma sålde olika rättigheter till Questcor Pharmaceuticals för 100 miljoner USD i milstolpebetalningar. Jonassen var med och uppfann SynActs läkemedelskandidat AP1189.

Innehav: Thomas Jonassen innehar 100% av aktierna i TJ Biotech Holding ApS. TJ Biotech Holding ApS äger 26,67% av aktierna i Goodwind Holding GmbH. TJ Biotech Holding ApS och Goodwind Holding GmbH innehar aktier i SynAct Pharma AB. Se denna sida för uppdaterat innehav

James Knight, MBA.
James Knight, MBA.
Chief Business Officer

James Knight har 25 års erfarenhet inom bioteknik. Tidigare var han VP för Portfolio Strategy på Questcor Pharmaceuticals där han var ansvarig för att leda expansionen av Acthar Gel från två till nio lanserade indikationer inom fem olika specialistområden, inklusive reumatologi. Questcors framgång med att utöka användningen av Acthar ledde till att Mallinckrodt förvärvade bolaget för 5,6 miljarder USD.

Efter sin tid på Questcor tjänstgjorde Jim Knight tidigare också som CBO för TXP Pharma och SVP, Head of Corporate Development på BioTime. Före Questcor hade han befattningar med ökande ansvar på Elan Pharmaceuticals, Dura Pharmaceuticals och Biogen. Jim Knight har en kandidatexamen i biologi från University of Massachusetts i Amherst och en MBA i högteknologi från Northeastern University i Boston.

Innehav: Se denna sida för uppdaterat innehav