SynAct utvecklar selektiva melanokortin-terapier för att behandla inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar som kännetecknas av överdriven eller kronisk inflammation. SynActs ledande läkemedelskandidat, resomelagon (AP1189), är en oral selektiv melanokortin-agonist som utformats för att stimulera MC1R och MC3R, men inte MC2R, för att bidra till att lösa överdriven inflammation utan steroidbiverkningar och säkerhetsproblem. Resomelagon (AP1189) är en partisk agonist som stimulerar MC1R och MC3R genom aktivering av pERK-signalvägen snarare än cAMP-vägen som är den klassiska metoden. cAMP-vägen antas vara ansvarig för viss aktivitet som faller utanför det avsedda målet, såsom hyperpigmentering av huden, vilket undviks med AP1189.

Den ledande peptidagonisten är TXP-11. Denna peptid visar den starkaste bindningen för MC1R och MC3R, som resomelagon (AP1189). Där resomelagon (AP1189) är designad för oral administrering en gång dagligen, är TXP-11 utformad för intravenös administrering vid komplicerade operationer för att förhindra organdysfunktion och -svikt och för andra hyperimmuna reaktioner som behandlas i akut- eller intensivvård.