Bolagsstämma ska hållas i Lund, Stockholm eller Malmö. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse sker genom annonsering tidskrifter och inhemska tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Att kallelse skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Förslag till stämman adresseras: SynAct Pharma AB, Att: Legal, Scheelevägen 2, SE-223 63 Lund, Sverige eller via email till legal@synactpharma.com senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.