KPMG AB utsågs som revisor för SynAct Pharma AB av årsstämman den 20 maj 2022. Huvudansvarig revisor är Linda Bengtsson, auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.