Revisor för SynAct Pharma AB är Mazars AB (Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg), med huvudansvarig revisor Bengt Ekenberg. Ekenberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.  

Från och med 2016 är Mazars DK (Midtermolen 1, 2.tv, 2100 Köpenhamn Ø, Danmark), med huvudansvarig revisor Kurt Christensen, dotterbolagets revisor med anledning av moderbolaget och koncernens bildande. Christensen är auktoriserad revisor (statsautoriseret revisor).