SynAct Pharma är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som fokuserar på att lösa inflammation med hjälp av melanokortinets biologi. Selektiv aktivering av melanokortinsystemet kan hjälpa immunsystemet att lösa överdriven eller kronisk inflammation. SynActs behandlingsstrategi är utformad för att selektivt verka antiinflammatoriskt och främja upplösning av inflammation, så att patienterna kan uppnå immunbalans och få ett liv bortom inflammationen.

AP1189, Bolagets läkemedelskandidat, stimulerar selektivt de melanokortinreceptorer som är involverade i antiinflammatoriska och upplösningsfrämjande effekter utan att orsaka immunsuppression, till skillnad från de flesta antiinflammatoriska läkemedel som dämpar kroppens immunsystem genom att hämma viktiga signalmolekyler. Dessa traditionella immunsuppressiva metoder kan leda till opportunistiska infektioner och andra allvarliga biverkningar.

Företaget utvärderar AP1189 i tre kliniska fas 2-program: avseende reumatoid artrit (RA), idiopatisk membranös glomerulonefrit (en form av nefrotiskt syndrom) och virus-inducerad respiratotisk insufficiens, som kan ses i Covid-19.

Under 2021 slutförde SynAct framgångsrikt fas 2a-studier på patienter med nyupptäckt svår RA och på patienter som vårdade på sjukhus för Covid-19. Bolaget utvecklade och inledde tester med en ny oral tablett-formulering av AP1189 på friska frivilliga, slutförde tre-månades toxikologiska prekliniska studier och lämnade in ytterligare patent som innebär exklusivitet efter 2040 för molekylen.

Bolaget inledde fas 2b-utveckling med AP1189 i september 2022, då den första patienten rekryterades till den kliniska studien på behandlingsnaiva RA-patienter (EXPAND-studien).