SynAct Pharma är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som fokuserar på att lösa inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet.

Bolaget har en bred portfölj av orala och injicerbara selektiva melanokortinagonister ämnade att inducera antiinflammation och främjande av upplösning av inflammation, så att patienterna kan uppnå balans i immunsystemet och övervinna inflammationen.

Resomelagon (AP1189), Bolagets ledande läkemedelskandidat utvärderas i tre kliniska fas 2-program avseende: reumatoid artrit (RA), idiopatisk membranös glomerulonefrit (en form av nefrotiskt syndrom) och virus-inducerad respiratorisk insufficiens, som kan ses i Covid-19.

I januari 2023 genomförde SynAct förvärvet av TXP Pharma AG, vilket signifikant expanderade dess portföljen med kompletterande peptid-agonister vilka kan anpassas till en rad olika autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.