SynAct Pharma är ett bioteknikföretag i kliniskt skede som fokuserar på att lösa inflammation med hjälp av melanokortinets biologi. Selektiv aktivering av melanokortinsystemet kan hjälpa immunsystemet att lösa överdriven eller kronisk inflammation. SynActs behandlingsstrategi är utformad för att selektivt verka antiinflammatoriskt och främja upplösning av inflammation utan att hämma immunsystemet, så att patienterna kan uppnå immunbalans och få ett liv bortom inflammationen.

AP1189, vår ledande produkt, stimulerar selektivt de melanokortinreceptorer som är involverade i antiinflammatoriska och upplösningsfrämjande effekter utan att orsaka immunsuppression, till skillnad från de flesta antiinflammatoriska läkemedel som dämpar kroppens immunsystem genom att hämma viktiga signalmolekyler.  Dessa traditionella immunsuppressiva metoder kan leda till opportunistiska infektioner och andra allvarliga biverkningar.

Företaget utvärderar för närvarande AP1189 i två kliniska ”proof of concept”-prövningar (fas 2a) avseende reumatoid artrit (RA) respektive idiopatisk membranös glomerulonefrit (en form av nefrotiskt syndrom), som bägge förväntas avläsas vid årsskiftet.  SynAct slutförde nyligen en ”proof of concept”-prövning (fas 2a) på patienter med covid‑19 för att påskynda återhämtningstiden efter andningspåverkan och förebygga svår respiratorisk insufficiens. Resultaten uppmuntrade till ytterligare utveckling.