Översikt pipeline

Projekt
Indikation
Pre-klinik
Fas 1
Fas 2a
Fas 2b
Fas 3
Milstolpar
AP1189
Reumatoid artrit
Första linje i kombination med MTX
SynAct-CS007:
Nyckeldata,
H2 – 2023
DMARD-ID
Initiering,
H2 - 2022

Nyckeldata part A,
H2 – 2023
Nefrotiskt syndrom (iMN)
SynAct-CS003:
Nyckeldata,
H2 – 2023
Virus-inducerad respiratorisk insufficiens
Data från virus
modeller,
H2 - 2022
Nästa indikation
Andra generationens molekyler
Inflammatoriska sjukdomar
= Planerad start under 2022