Melanokortinsystemet är ett urgammalt moduleringssystem bestående av fem olika melanokortinreceptorer och en uppsättning naturligt förekommande melanokortin-peptider som binder till och aktiverar dessa receptorer. Melanokortinreceptorerna (MC1R–MC5R) sitter på många olika celltyper och finns i de flesta av kroppens organ.

Inflammation_Resolution_Cells

MC1R och MC3R tros vara de viktigaste receptorerna som är involverade i direkta effekter på immunsystemet. Dessa receptorer finns på immunceller och associerade strukturceller och stödceller. När MC1R och MC3R aktiveras ger de direkta antiinflammatoriska effekter, såsom att immuncellerna börjar producera färre inflammationsframkallande molekyler, samtidigt som de stimulerar inflammationslösande effekter, såsom att ställa om celler till upprensning av inflammation eller till reglerande funktioner.

MC4R uttrycks primärt i det centrala nervsystemet och spelar en central roll i central reglering av metabolism inklusive födointag. MC5R finns i exokrina körtlar, uttryckta av vissa subtyper av immunaktiva celler i bland annat ögonen.

MC2R finns huvudsakligen i binjurarna. När de stimuleras får de binjurarna att frisätta kortisol, en steroid. SynActs selektiva melanokortinagonister aktiverar inte MC2R och leder inte till att kortisol frisätts.