SynAct Pharma AB (publ)

c/o Medicon Village AB
Scheelevägen 2
223 81
Lund

Jeppe Øvlesen, MBA.
Jeppe Øvlesen, MBA.
Verkställande direktör
+45 28 44 75 67
Torbjørn Bjerke
Torbjørn Bjerke
Styrelseordförande
+4672 744 41 58