In order to gain access to further scientific and clinical expertise for the continued development of resomelagon (AP1189), SynAct Parma has established a Scientific council.

The Scientific council represents significant pharmacological and clinical expertise within the field of melanocortin receptors and the pharmacological aspects of inflammation healing, as well as leading clinical expertise in the field of rheumatology, with particular focus on rheumatoid arthritis.

Roy Fleischmann
MD, MACR

Master of the American College of Rheumatology och professor i klinisk medicin vid University of Texas Southwestern Medical Center, medicinsk chef för Metroplex Clinical Research Center och Rheumatology-avdelningen vid Presbyterian Medical Center i Dallas.

Han är Overseas Fellow vid Royal Society of Medicine, och har tidigare varit ordförande för Texas Rheumatism Association och divisionschef för reumatologi, St, Paul Medical Center. Roy Fleischmann har varit involverad i den kliniska utvecklingen av de flesta läkemedel som är godkända för reumatisk sjukdom i USA.

Han har publicerat över 300 referentgranskade artiklar och presenterat över 500 abstracts vid stora reumatologi-konferenser om sjukdomshantering och läkemedelsutveckling.

Mauro Perretti
Professor

Professor i immunofarmakologi och Dean of Science (Dean of Research) vid Barts och London School of Medicine. Innan han utsågs till Scientific Dean var Professor Perretti en av föreståndarna för William Harvey Research Institute, en av världens ledande farmakologiska forskningsinstitutioner med fokus på grundläggande och translationell farmakologi.

Professor Perretti har publicerat mer än 300 vetenskapliga artiklar och har citerats över 17 000 gånger. Professor Perretti är Fellow i British Pharmacological Society. Professor Perretti är en föregångare när det gäller att förstå den roll som specialiserade pro-resolverande mediatorer spelar i inflammatoriska processer. Hans laboratorium är ledande i att förstå melanokortinsystemets antiinflammatoriska effekter och har identifierat melanokortin typ 3-receptorn som potentiellt mål för ny utveckling av innovativa läkemedel.

Sedan 2012 har SynAct Pharma ett samarbetsavtal med Professor Perrettis laboratorium, och avgörande steg i att förstå verkningsmekanismen hos SynAct Pharmas resomelagon (AP1189)-molekyl har tagits genom detta samarbete.

Ravi Rao
MD, PhD

För närvarande CMO på Sitryx Therapeutics och Venture Partner på SV Health Investors; tidigare konsultreumatolog vid Imperial College NHS Trust, Roche: Medical Director, Immunology Clinical Development, GSK: VP, Global Medical Head, Immunology-inflammation and Future Pipeline Franchise, SOBI: Head R&D och CMO.

Vibeke Strand
MD, FACP, MACR

Adjungerad professor vid avdelningen för immunologi och reumatologi vid Stanford University School of Medicine sedan 1993, tidigare professor och docent i reumatologi vid UCSF. Sedan 1991 har hon lett en konsultverksamhet som erbjuder expertis inom klinisk forskning och regulatorisk strategi till läkemedels- och bioteknikföretag.

Hon har deltagit i den framgångsrika utvecklingen av csDMARDs, biologiska läkemedel och JAK-hämmare vid RA, inklusive samarbete med FDA, CDER, CBER och CDRH. Hon är en av grundarna och medlem av den verkställande kommittén för de internationella konferenserna Outcomes in Rheumatology (OMERACT) där hon varit verksam sedan 1992.

Outcomes in Rheumatology utvecklar och validerar utfallsmått för användning i RCT:er och longitudinella observationsstudier.

Vibeke Strand har författat över 500 vetenskapligt referentgranskade artiklar.

Mauro Teixeira
Professor

Professor i immunologi och chef för Center for Advanced and Innovative Therapies vid Federal University of Minas Gerais (UFMG) i Brasilien. UFMG är ett av de ledande universiteten i Latinamerika med en lång tradition av att arbeta med tropikmedicin och andra infektionssjukdomar.

Professor Teixeira har publicerat mer än 680 vetenskapliga artiklar (PubMed) och har citerats över 39 000 gånger (Google Scholar). Professor Teixeira är medlem av Brazilian Academy of Sciences och World Academy of Sciences (TWAS) samt Fellow i British Pharmacological Society. Han är för närvarande sekreterare för immunofarmakologiska kommittén i International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR), ordförande för immunterapikommittén i International Union of Immunological Societies (IUIS) och sekreterare för International Association of Inflammation Societies (IAIS).

Professor Teixeira har utfört banbrytande arbete med att definiera relevansen för specialiserade pro-resolverande mediatorer i inflammationsmodeller in vivo och att definiera relevansen för dessa molekyler i samband med infektionssjukdomar. Hans laboratorium har beskrivit flera mediatorer med definierad pro-resolverande aktivitet, däribland angiotensin 1–7, plasmin/plasminogen och kortkedjiga fettsyror.

Sedan 2020 har SynAct Pharma ett samarbetsavtal med Professor Teixeiras laboratorium om att undersöka effekterna av SynAct Pharmas resomelagon (AP1189)-molekyl i samband med covid-19.