In order to gain access to further scientific and clinical expertise for the continued development of resomelagon (AP1189), SynAct Parma has established a Scientific council.

The Scientific council represents significant pharmacological and clinical expertise within the field of melanocortin receptors and the pharmacological aspects of inflammation healing, as well as leading clinical expertise in the field of rheumatology, with particular focus on rheumatoid arthritis.

Mauro Teixeira
Professor

Professor i immunologi och chef för Center for Advanced and Innovative Therapies vid Federal University of Minas Gerais (UFMG) i Brasilien. UFMG är ett av de ledande universiteten i Latinamerika med en lång tradition av att arbeta med tropikmedicin och andra infektionssjukdomar.

Professor Teixeira har publicerat mer än 680 vetenskapliga artiklar (PubMed) och har citerats över 39 000 gånger (Google Scholar). Professor Teixeira är medlem av Brazilian Academy of Sciences och World Academy of Sciences (TWAS) samt Fellow i British Pharmacological Society. Han är för närvarande sekreterare för immunofarmakologiska kommittén i International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR), ordförande för immunterapikommittén i International Union of Immunological Societies (IUIS) och sekreterare för International Association of Inflammation Societies (IAIS).

Professor Teixeira har utfört banbrytande arbete med att definiera relevansen för specialiserade pro-resolverande mediatorer i inflammationsmodeller in vivo och att definiera relevansen för dessa molekyler i samband med infektionssjukdomar. Hans laboratorium har beskrivit flera mediatorer med definierad pro-resolverande aktivitet, däribland angiotensin 1–7, plasmin/plasminogen och kortkedjiga fettsyror.
Sedan 2020 har SynAct Pharma ett samarbetsavtal med Professor Teixeiras laboratorium om att undersöka effekterna av SynAct Pharmas resomelagon (AP1189)-molekyl i samband med covid-19.

Mauro Perretti
Mauro Perretti
Professor

Professor i immunofarmakologi och Dean of Science (Dean of Research) vid Barts och London School of Medicine. Innan han utsågs till Scientific Dean var Professor Perretti en av föreståndarna för William Harvey Research Institute, en av världens ledande farmakologiska forskningsinstitutioner med fokus på grundläggande och translationell farmakologi.

Professor Perretti har publicerat mer än 300 vetenskapliga artiklar och har citerats över 17 000 gånger. Professor Perretti är Fellow i British Pharmacological Society. Professor Perretti är en föregångare när det gäller att förstå den roll som specialiserade pro-resolverande mediatorer spelar i inflammatoriska processer. Hans laboratorium är ledande i att förstå melanokortinsystemets antiinflammatoriska effekter och har identifierat melanokortin typ 3-receptorn som potentiellt mål för ny utveckling av innovativa läkemedel.

Sedan 2012 har SynAct Pharma ett samarbetsavtal med Professor Perrettis laboratorium, och avgörande steg i att förstå verkningsmekanismen hos SynAct Pharmas resomelagon (AP1189)-molekyl har tagits genom detta samarbete.