31 maj, 2024

Det första kvartalet 2024 var otroligt hektiskt, men nu känner jag mig trygg med att bolaget har rätt team och plan på plats för att få SynAct t illbaka på rätt väg.

I slutet av kvartalet fattade aktieägarna ett viktigt beslut om SynActs fortsatta utveckling. En ny styrelse valdes, vilket gör oss mer flexibla och redo att ta SynAct framåt. Vi har nu en erfaren styrelse med Anders Kronborg som ordförande, Sten Scheibye, Sten Sörensen och mig själv som ledamöter. Bolaget har också rätt ledningsgrupp för att se till att vår läkemedelskandidat resomelagon snabbt kommer tillbaka till klinisk utveckling. Under kvartalet anställde vi Kirsten Harting som Chief Medical Officer. Hon har mer än 30 års erfarenhet och kommer att vara viktig för att leda vårt kliniska program. Vi förstår att aktieägarna följer oss noga och är angelägna om att få uppdateringar. Vi har ett starkt team och kommer att agera så snabbt som möjligt.

Under kvartalet slutförde vi också ett avtal med CRO-företaget (Contract Research Organization) för den planerade fas 2b-studien i RA. Detta är nyckeln till att få tillbaka resomelagon i klinisk utveckling. Vi kommer snart att lämna in vår ansökan om klinisk prövning (CTA) och uppdatera vår IND, vilket sätter oss på rätt spår för att få igång den nya studien. Vår CMO och CSO är mycket fokuserade och engagerade och befinner sig för närvarande i den slutliga utformningen av studien, inklusive en mycket väldefinierad patientpopulation som är lämplig för ändamålet.

Vi tog också in cirka 49 miljoner kronor till en premie i slutet av kvartalet, vilket ger oss en solid position. Detta gör det möjligt att fortsätta utvecklingen av resomelagon till en fas 2b-studie i RA. Vårt mål är en dosbestämmande proof-of-concept-studie. Planen är att lämna in en ansökan om klinisk prövning, som en del av den befintliga IND-ansökan, under andra kvartalet i år. Resultaten från studien förväntas presenteras under andra halvåret 2025.

SynAct har nu en starkare bas av investerare och vi är tacksamma för det stöd som vår styrelse och ledningsgrupp visade genom att investera till en premie. Det visar på deras förtroende för företaget och deras tro på resomelagons potential att göra skillnad. Vi välkomnade också Sanos Group som ny aktieägare. Det är en strategisk investerare som fullt ut stödjer våra långsiktiga planer med resomelagon och även vårt mål att utveckla vår pipeline av kandidater.

Med dessa medel kommer dock ansvar. Vi vet att många investerare har satt sin tilltro till oss, och vi måste göra vårt bästa för att prestera. Med detta i åtanke föreslog vi att ersättningen till ledning och styrelse skulle sänkas och att ett nytt incitamentsprogram med ett mer långsiktigt perspektiv skulle införas. Att minska kostnaderna för ledningen med 27 procent och för styrelsen med 46 procent gör oss mer flexibla och fokuserade på att leverera, särskilt eftersom våra nuvarande kostnader är mycket lägre jämfört med förra året då det fanns två pågående studier.

Affärsutveckling är naturligtvis avgörande, så vi kommer att se till att de potentiella partners som har följt oss tidigare håller sig uppdaterade om våra framsteg. Jag planerar också att vara mer aktiv med internationella konferenser för att stärka vår profil. Som ett led i denna marknadskommunikation planerar vi att hålla en kapitalmarknadsdag i Stockholm efter sommaren. Vi återkommer med mer detaljer när vi närmar oss.

Vi har en solid plan nu och jag är angelägen om att lyckas.

Stort tack för att du följer oss på SynAct.

Jeppe Øvlesen | Verkställande Direktör och styrelseledamot