Delårsrapport januari – juni 2023 – 4 augusti, 2023

Kära aktieägare,

Vi har verkligen haft ett produktivt första halvår 2023 och vi har lagt grunden för vad som kommer att bli ett monumentalt andra halvår för SynAct, för våra aktieägare och för framtiden för hur vi behandlar försvagande inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Vi fokuserade under första halvåret i år på att förbereda bolaget för kommande datareleaser, aktiva partnerdiskussioner och bygga ut vår pipeline av resolutionsterapier. Nu är det dags för oss att omsätta denna förberedelse i handling för att möta de enorma möjligheter som ligger framför oss.

På organisationsfronten tillträdde jag rollen som VD efter vår årsstämma i maj. Jag blev VD för att leda företaget genom den spännande framtid som ligger framför oss, och jag är fast besluten att bygga vidare på allt hårt arbete, investeringar och engagemang som har fört oss till denna spännande brytpunkt.

När jag övergick från ordförande till VD klev Uli Hacksell upp för att bli ny ordförande. Uli har en omfattande erfarenhet av att bygga dynamiska läkemedelsföretag och jag är glad över att kunna överföra ordförandens mantel till honom. Vi var också glada att kunna meddela att Thomas von Koch gick in i styrelsen, vilket avsevärt förstärker vår styrelses styrka och kapacitet. Vi utsåg även Björn Westberg till CFO. Björn har lång erfarenhet från life science-sektorn, inklusive både mindre läkemedelsbolag och ”big pharma”. Hans bidrag kommer att vara viktigt för SynActs framtida tillväxtresa.

På utvecklingsfronten är vi mycket glada över de framsteg vi har gjort med resomelagon (AP1189) reumatoid artrit (RA)programmet. I juli meddelade vi att vi slutfört doseringen i 12-veckorsstudien EXPAND av resomelagon i kombination med metotrexat (MTX) hos nydiagnostiserade patienter med reumatoid artrit (RA) som upplever svår sjukdomsaktivitet. Vi ser fram emot att se resultaten från studien i september. Detta är en viktig patientpopulation som kan ha en dålig sjukdomsprognos med tanke på sjukdomens tidiga svårighetsgrad. Vi meddelade också nyligen att vi har slutfört rekryteringen till fas 2a-delen av RESOLVE-studien med resomelagon som tilläggsbehandling till metotrexat hos RA-patienter som har haft ett otillräckligt eller ofullständigt svar på metotrexat (en population som kallas DMARD-IR-patienter). Vi förväntar oss att 4-veckors fas 2a-dosintervalldata kommer att släppas i oktober, vilket kommer att sätta scenen för att initiera 12-veckors fas 2b-delen av RESOLVEstudien under första halvåret 2024. Förra året gjorde vi om studien med nefrotiskt syndrom för att dra nytta av möjligheten att dosera i 12 veckor med vår nya tablettformulering med målet att rekryteringen ska vara klar under andra halvåret 2023.

Trots starkt engagemang från våra forskare har det visat sig svårt att identifiera lämpliga patienter. Vi har därför inlett ett arbete med att identifiera hur vi med våra nuvarande och ytterligare kliniker kan säkerställa att vi får kvalificerade patienter identifierade och rekryterade. Det förutses dock att det är osannolikt att rekryteringen kommer att slutföras 2023. Rörelsens kostnader för första halvåret uppgick till 102 (49) MSEK, en ökning med 109%, drivet främst av de två kliniska studierna.

På företagsfronten ökade vi avsevärt vår pipeline av resolutionstillgångar genom att förvärva TXP Pharma och dess portfölj melanokortinagonister. Medan vårt fokus förblir på resomelagon, ger dessa nya tillgångar möjlighet att rikta in sig på ett brett spektrum av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar och ger en bredare plattform för långsiktig tillväxt. Vi kunde också öka kommunikationen med våra aktieägare genom att hålla en kapitalmarknadsdag i maj där vi kunde göra en djupdykning i den lovande resolutionsterapin, framsteg med resomelagon och motiveringen för TXP-förvärvet. Vi hade en stark uppslutning, vilket belyser det djupa intresset för SynAct och vi är tacksamma för alla som tog sig tid att vara med.

Med dessa framsteg fortsätter vi att vara i framkant när det gäller att leverera löftet om upplösningsterapi. De senaste decennierna har bevittnat fantastiska framsteg vid behandling av autoimmuna sjukdomar, som RA, med en antiinflammatorisk strategi. Även om dessa terapier har ändrat spelplanen, är det fortfarande mellan 50 och 70% av patienterna som inte upplever en lindring av sina symtom. Dessutom har de nyare behandlingarna demonstrerat de risker som kan följa på hämning av immunsystemet. Med resomelagon försöker vi att stimulera kroppen att lösa upp inflammationen (resolution) och undgå immunsuppression. Vi har utformat aspekter av de pågående prövningarna och initierat ytterligare icke-kliniska studier för att bättre visa resolution i praktiken. Vi hoppas kunna dela många av dessa avläsningar under andra halvåret tillsammans med resultaten från de kliniska prövningarna.

Under första halvåret i år har vi, precis som vi har haft tidigare, levererat meningsfulla framsteg på ett kapitaleffektivt sätt. Resomelagon närmar sig stadiet där utvecklingskostnader och komplexitet kommer att öka avsevärt. Vi fortsätter att prata med ledande bolag inom inflammationsområdet för att identifiera likasinnade partners som tror på resomelagon och resolutionsterapi. Det är viktigt att poängtera att vi letar efter en partner som ser den breda potentialen för resolutionsterapi som kommer att utveckla resomelagon bortom RA inom andra viktiga inflammatoriska tillstånd. Förutom partnering-aktiviteter arbetar vi också aktivt för att locka nya likasinnade institutionella investerare till vår aktieägarbas. Vi fortsätter att generera ett stort intresse för SynAct från både potentiella partners och från nya institutionella investerare inför höstens datareleaser.

Vi befinner oss verkligen vid en spännande brytpunkt för SynAct. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med den begåvade ledningsgrupp vi har på SynAct, och vi väntar alla ivrigt på de kommande kliniska studieresultaten som kommer att bygga vidare på de starka data som visats i BEGIN-studien. Jag vill uttrycka vår uppriktiga uppskattning till vår aktieägarbas för stödet till vår gemensamma vision om resomelagon och den lovande resolutionsterapin. Vår gemensamma beslutsamhet är fortsatt stark.

Torbjørn Bjerke | VD