Delårsrapport januari – mars 2023 – 5 maj, 2023

Fortsatta framsteg med förstärkt portfölj och ledningsförändringar

SynAct Pharma hade ett händelserikt första kvartal då företaget fortsatte att utveckla sin pipeline med den ledande läkemedelskandidaten resomelagon (AP1189) och arbetade för att införliva tillgångarna från det nyförvärvade TXP Pharma. 2023 ser ut att bli ett händelserikt år för företaget, och vi är glada att kunna säga att SynActs studier fortskrider som planerat.

Bolagets förvärv av TXP Pharma och investeringen på 80 miljoner kronor från Thomas von Koch och Christian Kinch i slutet av 2022 var viktiga injektioner för oss på väg in i det första kvartalet. Vår ledande position inom terapier för upplösningsbehandling genom melanokortinbiologi fick ett betydande lyft genom kombinationen av pipeline och vetenskapliga förmågor hos TXP och SynAct, vilket ger oss ett komplett utbud av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar med två komplementära plattformar. Utvecklingsprogrammet inom reumatoid artrit (RA) är fortsatt vårt fokus, men vi har nu en mycket bredare plattform för långsiktig tillväxt.

Våra ansträngningar med reumatoid artrit och resomelagon, det nya generiska namnet för AP1189, fortsatte att utvecklas som planerat.

I slutet av april rekryterade vi den sista patienten i Moldavien och i Bulgarien i fas 2b-studien EXPAND i RA med resomelagon (AP1189). EXPAND-studien följer de framgångsrika resultaten från BEGIN-studien som visade att resomelagon (AP1189) är säker, tolereras väl och inducerar en statistiskt signifikant minskning av sjukdomsaktivitet.

För att stödja positionen för resomelagon (AP1189) som en ny substans med ett unikt verkningssätt för att lösa inflammation, ingår flera explorativa parametrar i EXPAND, såsom MRI-skanning av drabbade leder. Slutförandet av rekryteringen långt före vad vi ursprungligen planerade ger oss ett mycket bra läge att fortsätta våra partnerdiskussioner och påskynda vår fortsatta utvecklingsplan för resomelagon (AP1189), där data från EXPAND kommer att vara avgörande.

Vi fortsatte också att rekrytera patienter med otillräckligt svar på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD-IR) i del A av den kliniska fas 2a/b-studien RESOLVE. Resomelagon (AP1189) kan vara mycket väl lämpad för DMARD-IR-patienter med tanke på den framväxande profilen av en effektiv, säker och väl tolererad oral behandling en gång dagligen.

Detta är viktigt för SynAct, och vi ser mycket fram emot de resultat som planeras att rapporteras under andra halvan av 2023. Som tidigare nämnts är det viktigt att införliva amerikanska kliniker i utvecklingsprogrammet för våra diskussioner med potentiella affärspartners, samtidigt som vi öppnar den amerikanska marknaden, världens viktigaste marknad där reumatoid artrit har ett uppskattat marknadsvärde på cirka 20 miljarder USD årligen.

Efter kvartalets utgång meddelade SynAct att Torbjørn Bjerke, för närvarande styrelseordförande, utsetts till bolagets nya verkställande direktör från och med årsstämman den 25 maj. Jag kan försäkra alla att jag planerar att vara en engagerad, långsiktig aktieägare, och som entreprenör har det varit en fantastisk resa för mig att hjälpa till att bygga och leda SynAct under de senaste nio åren. Jag är övertygad om att SynAct kommer att vara i goda händer med Torbjørn som VD när företaget går in i nästa fas av tillväxt. Dessutom föreslogs Uli Hacksell till ny styrelseordförande och Thomas von Koch föreslogs som ny styrelseledamot, vilket säkerställer att vi har rätt ledarskap för att vägleda SynAct.

Under första kvartalet var våra rörelsekostnader 58 miljoner kronor, en ökning med 161 % jämfört med samma period föregående år. FoU-investeringarna var 44 miljoner kronor eller 30 miljoner kronor högre än första kvartalet 2022, drivet av våra viktiga kliniska studier som gick för fullt. På grund av förvärvet av TXP Pharma ådrog vi oss högre administrationskostnader än förutspått, eller 15 miljoner kronor under kvartalet, en ökning med 67 % från samma period förra året.

2023 kommer att bli ett kritiskt år för SynAct eftersom vi får resultat från både RESOLVE- och EXPAND-studierna under andra halvåret. Som nämnts går vi framåt som planerat och ser fram emot uppgifterna senare i år.

Det här är en spännande tid för SynAct, och teamet arbetar hårt för att positionera företaget för framgång. Vi har åstadkommit så mycket under det senaste decenniet. Jag har njutit av utmaningen och är övertygad om att företaget är på rätt väg och i goda händer. Jag vill tacka alla investerare och andra intressenter som har stöttat företaget under denna resa. Jag ser fram emot att fortsätta följa SynAct under de kommande åren.

”Jag vill tacka alla investerare och andra intressenter som har stöttat företaget under denna resa. Jag ser fram emot att fortsätta följa SynAct under de kommande åren.”

Jeppe Øvlesen, CEO