SynAct Pharma AB:s affärsmodell är att driva projekt in i klinisk utveckling i syfte att säkra proof-of-concept, det vill säga stöd för klinisk relevans. Bolagets ambition är att genomföra flera fas II-studier, för att sedan ingå kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag.