SynAct Pharma AB har för avsikt att publicera bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2022 under våren 2023.