Extra bolagsstämma 30 maj 2016

Val av ny styrelseledamot

Bolagsstämman beslutade att styrelsen skall utökas från tre till fyra styrelseledamöter samt att Lars Adlersson nyväljs som styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Lars Adlersson, civilekonom, är Partner och Senior Adviser på Six Year Plan AB, styrelseordförande i SwedenBIO och styrelseledamot i Lundmark Fondförvaltning. Adlersson har mer än 25 års erfarenhet från life science-industrin, bland annat som VD för GlaxoSmithKline i Sverige och Österrike, VD för Medivir (Nasdaq Stockholm: MVIR), Senior Analyst Healthcare på Handelsbanken Capital Markets, styrelseledamot i Evolan Pharma och Läkemedelsindustriföreningen.

Beslut om styrelsearvode

Bolagsstämman beslutade även att styrelsearvode ska utgå med 60 000 SEK till Lars Adlersson.

Lund i maj 2016
SynAct Pharma AB (publ)
STYRELSEN