Pågående kliniska studier

SynAct-CS003

En studie för att utvärdera säkerhet och effekt av AP1189-behandling i idiopatisk membranös glomerulonefrit-patienter med svår proteinuri.

Studien är en explorativ, dubbelblindad, randomiserad och placebokontrollerad multicenterstudie av säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och effekt av 12 veckors behandling med 100 mg av AP1189 hos iMN-patienter med svår proteinuri trots behandling med ACE-hämmare.

Status: Rekrytering pågår.

Vidare information om studien: Clinicaltrials.gov

SynAct-CS007 (EXPAND)

En studie för att utvärdera säkerhets och effekt av AP189-behandling av RA-patienter med hög sjukdomsaktivitet som är naiva för DMARD-behandling.

Studien är en multicenter-, randomiserad-, dubbelblind-, placebokontrollerad studie för att utvärdera säkerheten och effekten av 12 veckors utökad daglig behandling med 100 mg AP1189 hos RA-patienter som ska påbörja behandling med metotrexat (MTX).

Status: Rekrytering pågår.

Vidare information om studien: Clinicaltrials.gov

SynAct-CS006 (RESOLVE) 

En dosintervall-studie av säkerhet och effekt av AP1189-behandling hos vuxna patienter med reumatoid artrit som upplever ett otillräckligt svar på metotrexat.  

RESOLVE-studien är en tvådelad, randomiserad, dubbelblind, multicenter, placebokontrollerad studie av säkerhet, bekräftelse på dosintervall och effekt av 4 (Del A) och 12 veckor (Del B) av behandling med AP1189 hos vuxna RA-patienter med ett otillräckligt svar på enbart MTX.  

Status: Rekrytering pågår. 

Vidare information om studien: Clinicaltrials.gov