Pågående kliniska studier

SynAct-CS003

En studie för att utvärdera säkerhet och effekt av resomelagon (AP1189)-behandling i idiopatisk membranös glomerulonefrit-patienter med svår proteinuri.

Studien är en explorativ, dubbelblindad, randomiserad och placebokontrollerad multicenterstudie av säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och effekt av 12 veckors behandling med 100 mg av resomelagon (AP1189) hos iMN-patienter med svår proteinuri trots behandling med ACE-hämmare.

Status: Rekrytering pågår.

Vidare information om studien: Clinicaltrials.gov

SynAct-CS007 (EXPAND)

En studie för att utvärdera säkerhets och effekt av AP189-behandling av RA-patienter med hög sjukdomsaktivitet som är naiva för DMARD-behandling.

Studien är en multicenter-, randomiserad-, dubbelblind-, placebokontrollerad studie för att utvärdera säkerheten och effekten av 12 veckors utökad daglig behandling med 100 mg resomelagon (AP1189) hos RA-patienter som ska påbörja behandling med metotrexat (MTX).

Status: Rekrytering pågår.

Vidare information om studien: Clinicaltrials.gov

SynAct-CS006 (RESOLVE) 

En dosintervall-studie av säkerhet och effekt av resomelagon (AP1189)-behandling hos vuxna patienter med reumatoid artrit som upplever ett otillräckligt svar på metotrexat.  

RESOLVE-studien är en tvådelad, randomiserad, dubbelblind, multicenter, placebokontrollerad studie av säkerhet, bekräftelse på dosintervall och effekt av 4 (Del A) och 12 veckor (Del B) av behandling med resomelagon (AP1189) hos vuxna RA-patienter med ett otillräckligt svar på enbart MTX.  

Status: Rekrytering pågår. 

Vidare information om studien: Clinicaltrials.gov