SynAct stärker IP-portföljen med beviljat europeiskt nyckelpatent för AP1189

SynAct Pharma AB (”SynAct”) tillkännagav idag att ett europeiskt patent har beviljats för bolagets ledande läkemedelskandidat AP1189 för metoder för behandling av njursjukdomar.

SynAct har informerats att dess europeiska patent EP 3 743 064 B1 beviljades den 11 augusti 2021. Det europeiska patentet ger exklusivitet för medicinsk användning av AP1189 och liknande substanser vid behandling av njursjukdomar, särskilt primärt nefrotiskt syndrom, och inkluderar membranös nefropati som testas för närvarande i kliniska prövningar.Det europeiska patentet kommer nu att valideras i utvalda europeiska avtalsslutande stater.

Detta tillkännagivande följer pressmeddelandet från SynAct den 13 april 2021 med information om att det fanns en avsikt att bevilja (Intention to Grant) ett europeiskt patent, vilket, som förväntat, har nu slutligen beviljats.

”Beviljandet av patentet stärker en stark och robust patentportfölj för vår ledande läkemedelskandidat AP1189. SynAct Pharma avser att vidareutveckla AP1189 för olika indikationer med stora medicinska behov, inklusive några som omfattas av det nya patentet”, säger SynActs CSO Thomas Jonassen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                         Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                         CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                     Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                      E-post: tj@synactpharma.com