SynAct Pharmas aktieägare föreslår Marina Bozilenko som ny styrelseledamot

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag att aktieägare som representerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att Marina Bozilenko ska väljas till ny styrelseledamot i SynAct Pharma vid nästa årsstämma den 21 maj 2021.

Marina Bozilenko har mer än 30 års erfarenhet av investment banking och life science-industrin, och har varit med att ta in mer än 30 miljarder dollar i kapital och genomföra många M & A-transaktioner.

Marina Bozilenko är för närvarande strategisk rådgivare för William Blair & Company, där hon började 2010 som chef för Biotech & Pharma och Managing Director. Innan dess arbetade hon på Bear, Stearns & Co. Inc. som Senior Managing Director inom life science, på Bank of America Securities som Managing Director och chef för bioteknik och på Vector Securities International, där hon var partner. Hon är för närvarande även styrelseledamot för bioteknikbolaget AcelRx Pharmaceuticals och sitter i det vetenskapliga rådet för den svenska life science-inriktade investeringsfonden Arctic Aurora Life Sciences.

Hon fick sin B.A. i molekylärbiologi och M.A. i ekonomisk historia från University of Chicago.

”Marina är en fantastisk talang med enastående erfarenhet inom både läkemedels- och banksektorn, ett underbart tillskott för SynAct”, säger SynAct Pharmas styrelseordförande Torbjörn Bjerke. ”Marina kommer att vara en viktig tillgång för företaget när vi fortsätter framåt med våra tillväxtplaner.”

För mer information hänvisas till kallelsen till årsstämman som kommer att publiceras som ett separat pressmeddelande.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                           Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                            CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                         Telefon: +45 40 15 66 69
E-post:
joo@synactpharma.com
                                          E-post: tj@synactpharma.com