SynAct Pharma utser Torbjørn Bjerke till ny VD

SynAct Pharma AB (publ) ("SynAct") offentliggör idag att bolagets nuvarande styrelseordförande Dr. Torbjørn Bjerke, utsetts till bolagets nya VD, med verkan från och med årsstämman som hålls den 25 maj 2023. Dr. Bjerke efterträder Jeppe Øvlesen, som kommer att kvarstå som engagerad aktieägare i bolaget. Valberedningen kommer att föreslå årsstämman att styrelseledamoten Uli Hacksell utses till ny styrelseordförande.

"Vi är glada att välkomna Torbjørn som ny VD för SynAct. SynAct Pharma befinner sig i en transformationsfas med nästa viktiga kliniska data under andra halvåret i år. Genom att Torbjörn verkat som styrelsens ordförande sedan 2016 är han redan väl insatt i SynActs verksamhet. Därtill har han stor kunskap om att utveckla framgångsrika nya läkemedel, ett fantastiskt globalt nätverk av både investerare och läkemedelsbolag samt en omfattande, dokumenterad erfarenhet av affärsutveckling och av att göra affärer", säger Uli Hacksell, föreslagen ny styrelseordförande.

"Vi vill också uttrycka vår tacksamhet och uppskattning till Jeppe som har lett SynAct sedan 2015 och som varit avgörande för ett antal viktiga händelser, inklusive noteringen på Spotlight och därefter Nasdaq Stockholm. Under Jeppes ledning har Synact Pharma gått från att vara ett privat bolag till att bli ett värdefullt publikt bolag med mer än 14 000 aktieägare. Styrelsen godtar att han nu vill lämna över ansvaret till Torbjørn som kan ta SynAct Pharma till nästa nivå”, säger Uli Hacksell.

”De sista nio åren har varit en otrolig resa för mig som entreprenör, och jag kan inte vara mer stolt över vad vi har åstadkommit när jag nu lämnar över stafettpinnen till Torbjørn. Jag har arbetat med Torbjørn i 23 år och jag är övertygad om att hans strategiska ledarskap, djupa kunskap inom bioteknik och förmåga att etablera värdefulla partnerskap gör honom till rätt nästa VD för SynAct och därmed skapa värde för alla intressenter, inklusive både patienter och aktieägare. Jag kommer att kvarstå som en engagerad och långsiktig aktieägare", säger Jeppe Øvlesen, avgående VD för SynAct.

"Efter att ha varit en del av SynAct-familjen i sju år är jag djupt imponerad av vad företaget har utvecklat på kort tid under ledning av Jeppe. Att ha en molekylplattform inklusive den ledande läkemedelskandidaten AP1189 som potentiellt kan förändra hur vi behandlar inflammatoriska sjukdomar som ledgångsreumatism är mycket unikt. Det ska bli spännande att arbeta med ledningsgruppen och styrelsen i min nya roll och leda bolaget till nya framgångar. Vi har mycket att göra för att förbereda våra potentiella partners och aktieägare för nästa kliniska resultat i EXPAND och RESOLVE samtidigt som vi utvecklar vår omfattande prekliniska pipeline. Dessutom behöver vi öka kunskapen om SynAct Pharma både i Sverige och på den globala arenan”, säger Dr. Torbjørn Bjerke.

Dr Bjerke kommer att lämna sin nuvarande tjänst som partner och portföljförvaltare på Arctic Asset Management. Han fortsätter som ordförande för den rådgivande kommittén i Arctic Aurora LifeScience och Biotech Select, styrelseordförande i Carelight Ltd, och styrelseledamot i Biothea Inc. Han var tidigare VD och koncernchef för Karolinska Development AB från 2011 till 2014. Dessförinnan var Dr Bjerke VD och koncernchef för Orexo AB, en position han innehade från 2007 till januari 2011. Tidigare har han varit VD och koncernchef för Biolipox AB, Executive Vice President, R&D, ALK Abello och chef för farmakologi på AstraZeneca. Dr Bjerke har en doktorsexamen i medicin i från Aarhus Universitet, Danmark.

Dr Bjerke är medgrundare av Action Pharma AS och TXP Pharma GmbH.