SynAct Pharma utser Jeppe Øvlesen till VD

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) meddelade idag att Jeppe Øvlesen utsetts till ny VD efter Torbjørn Bjerke med omedelbar verkan på grund av oenighet om bolagets strategi. Beslutet fattades efter dagens extra bolagsstämma och efter det första mötet i den nya styrelsen.

”SynAct och resomelagon har en ljus framtid, och jag är glad över att återigen få leda företaget under en så viktig tid”, säger VD Jeppe Øvlesen. ”Jag förstår att det fortfarande finns många frågetecken kring bolagets väg framåt. När strategin är klar kommer vi att kommunicera våra planer till marknaden. Jag vill tacka Torbjørn för hans bidrag till bolaget under de senaste åren.”

”Det har varit ett nöje att stödja SynAct både i styrelsen och som VD. Vi kan ha olika uppfattningar om utvecklingsstrategin, men vi är alla överens om att resomelagon har en enorm potential. Jag önskar det nya teamet lycka till”, säger Torbjørn Bjerke.

Jeppe Øvlesen, född 1962, är en erfaren företagsledare och biotech-entreprenör med en stark kommersiell bakgrund och en gedigen meritlista. Han har mer än 20 års erfarenhet på ledningsnivå och har varit involverad i en rad framgångsrika start-up-företag, däribland Action Pharma, Perfusion Tech, CLC Bio, Cercare Medical, ChemoMetec, Cetrea, Monsenso, PNN Medical, Mindway, ResoTher Pharma, Go Pen, Neurescue och TXP Pharma. Från 2015 till 2023 var Øvlesen VD för SynAct Pharma. Øvlesen har en MBA med fokus på ledarskap och ekonomi från University of Hartford, USA. Han är för närvarande styrelseordförande i HG Energy Group A/S, Cercare Medical A/S, Go-Pen A/S och Neurescue ApS, samt är styrelseledamot i Perfusion Tech Aps, ResoTher Pharma Aps, Cereno Scientific och SynAct Pharma.

Vid dagens extra bolagsstämma valdes Anders Kronborg, Sten Scheibye, Sten Sørensen och Jeppe Øvlesen till nya styrelseledamöter. Anders Kronborg valdes till styrelsens ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Kronborg, Ordförande
Telefon: +4531516343
Epost: [email protected]

Om SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB (Nasdaq Stockholm: SYNACT) är ett bioteknikföretag i klinisk fas som fokuserar på att lösa inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet. Företaget har en bred portfölj av orala och injicerbara selektiva melanokortinagonister som syftar till att inducera antiinflammatorisk och inflammationsupplösande aktivitet för att hjälpa patienter att uppnå immunbalans och övervinna sin inflammation. För mer information: www.synactpharma.com.