SynAct Pharma utser James Knight till Chief Business Officer

SynAct Pharma AB (”SynAct”) tillkännagav idag att James Knight har utsetts till Chief Business Officer (CBO). Han kommer att leda bolaget affärsutveckling och hantera projektportföljen. Han har mer än 25 års erfarenhet från biofarmaceutisk industri. James Knight bidrar med stor relevant erfarenhet och kompetens till SynAct när bolaget avancerar sin ledande selektiva läkemedelskandidat inom melanokortin, AP1189, genom kliniska fas 2a proof-of-concept-studier.

James var tidigare Vice President Portfolio Strategy på Questcor Pharmaceuticals där han var ansvarig för att leda utbyggnaden av Acthar Gel från två marknadsförda indikationer i två specialgrupper till nio marknadsförda indikationer inom fem specialområden, inklusive reumatologi. Questcors framgång med att utöka användningen av Acthar ledde till Mallinckrodts förvärv för 5,6 miljarder dollar.

”Att säkerställa att vi har rätt team på plats är avgörande för att nå vårt värdeskapande med fokus på både de mest värdefulla programmen i portföljen och affärsutveckling. Att lägga till Jims djupa kunskaper om melanokortinbiologi och dess kommersiella tillämpning inom ett brett spektrum av specialförhållanden tillsammans med hans beprövade färdigheter inom både partnerskap och M&A-transaktioner för substanser inom melanokortin kommer att vara viktigt för SynAct att nå sina ambitiösa mål framöver”, säger SynActs VD Jeppe Øvlesen.

James har också positionen som CBO för TXP Pharma, ett schweiziskt bioteknikföretag, som utvecklar lokalt administrerade, injicerbara melanokortinagonister i tidig fas. Han kommer senast från rollen som Senior Vice President, Head of Corporate Development på Kalifornienbaserade BioTime Inc., där han drev FoU-rationalisering och affärsutveckling som resulterade i förvärvet av Asterias Biotherapeutics och ompositioneringen av BioTime till ett bolag inom cellulär behandling.

”Jag är glad över att börja på SynAct och bidra till att AP1189 utvecklas”, säger James Knight. ”Min erfarenhet av Acthar visade potentialen hos melanokortinagonister över ett brett spektrum av terapeutiska områden, särskilt för ett oralt medel som AP1189 som inte har steroidfrisättningsrelaterade problem och relaterade biverkningar som associeras med Acthar. När vi lär oss mer om melanokortinsystemets förmåga att lösa dysfunktionell och dysreglerad inflammation kan vi visa verklig nyttan med denna underutvecklade mekanism.”

James har en kandidatexamen i biologi från University of Massachusetts, Amherst och en magisterexamen i teknik från Northeastern University i Boston. Han kommer att rapportera direkt till VD Jeppe Øvlesen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                             Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                               CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                             Telefon: +45 40 15 66 69
E-post:
joo@synactpharma.com
                                                 E-post: tj@synactpharma.com