SynAct Pharma utser Björn Westberg till CFO

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) meddelade idag att Björn Westberg har utsetts till Chief Financial Officer och medlem av koncernledningen för SynAct. Björn har lång erfarenhet från life-science sektorn, från mindre läkemedelsbolag till kontraktstillverkning och ”Big Pharma”. Han har verkat som finansdirektör i flera noterade bolag och kommer närmast från rollen som CFO på Attgeno.

Björn har mer än 25 års erfarenhet från life science-sektorn och har tjänstgjort som finansdirektör sedan 2001. Innan sin roll på privatägda Attgeno arbetade han som CFO på det globala mjukvaruföretaget Enea, svenska medicinteknikbolaget Bonesupport, som båda är noterade på Nasdaq Stockholm, samt läkemedelsutvecklaren och tillverkaren Recipharm. Han började sin karriär på AstraZeneca där han arbetade i olika roller under åren 1989-2001.

”SynAct Pharma befinner sig i ett kritiskt skede på sin väg att bli en global ledare inom inflammatoriska sjukdomar som ledgångsreumatism. Bolaget är nu redo att ta nästa steg och vi har mycket arbete framför oss för att förbereda våra potentiella partners och aktieägare för nästa kliniska resultat. Vi är glada över att Björn ansluter som CFO och är övertygade om att hans stora erfarenhet kommer att vara ett välkommet tillskott till teamet när vi arbetar med att förverkliga våra tillväxtplaner”, säger styrelseordförande Torbjørn Bjerke, som tillträder som VD den 25 maj.

”Jag är glad över möjligheten att börja på SynAct vid en så viktig tidpunkt i dess utveckling. SynAct-teamet har åstadkommit mycket under de senaste åren, från att ta steget upp på huvudlistan i Stockholm till att attrahera nya investerare och driva sin utvecklingsplattform. Jag ser fram emot att bli en del av teamet”, säger Björn Westberg.

Björn Westberg kommer att tillträda tjänsten på heltid från och med 16 augusti. Formellt tillträder han som CFO 15 juni på deltid, och ersätter Patrik Renblad som i februari meddelade att han valt att lämna bolaget.

”Vi uppskattar Patriks stora bidrag till SynActs tillväxt under de senaste åren och önskar honom det bästa i framtiden”, säger ordförande Torbjørn Bjerke.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14:00 den 15 maj 2023.