SynAct Pharma utökar Rheumatology Clinical Advisory Board med tre nya mycket erfarna rådgivare

SynAct Pharma AB (Nasdaq Stockholm: SYNACT), ett bioteknikföretag i klinisk fas med fokus på att lösa inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet, meddelade idag att bolagets kliniska råd inom reumatologi har utökats med tre framstående reumatologer. De nya medlemmarna i panelen kommer att hjälpa till att vägleda SynAct i utvecklingen av resomelagon vid RA och potentiellt andra sjukdomar.

Nya medlemmar i SynActs Rheumatology Clinical Advisory Board:

  • Roy Fleischmann, MD, MACR
  • Ravi Rao, MD, PhD
  • Vibeke Strand, MD, FACP, MACR

"Vi är glada över att dessa framstående reumatologer kommer att bistå oss med vägledning när vi fortsätter att utveckla resomelagon för reumatoid artrit och andra autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Dessa personer har en imponerande, djup erfarenhet av behandling av RA-patienter och klinisk utveckling av avancerade terapier och har bakgrunder som spänner över akademiska, privata praktiker och industrimiljöer", säger Torbjørn Bjerke, VD SynAct Pharma.

"Efter en intensiv period med genomgång av strategin för våra ledande tillgångar är vi snart redo att tillkännage nästa steg i utvecklingen av resomelagon och andra tillgångar i pipeline", säger Torbjørn Bjerke.

"Jag uppskattar möjligheten att arbeta med SynAct-teamet för att vara rådgivare i utvecklingen av resomelagon-programmet. Även om de flesta RA-patienter får en betydande lindring med DMARDs, biologiska läkemedel eller andra avancerade terapier, upplever många fortfarande otillräcklig kontroll av sin sjukdomsaktivitet. Vi behöver utveckla nya terapier som är säkra att använda i kombination med DMARDs, biologiska läkemedel och andra terapier för att hjälpa till att sänka patienternas sjukdomsaktivitet utöver vad vi kan uppnå med dessa terapier på egen hand", säger Roy Fleischmann, MD, MACR.

  • Roy Fleischmann, MD, MACR – Master of the American College of Rheumatology och professor i klinisk medicin vid University of Texas Southwestern Medical Center, medicinsk chef för Metroplex Clinical Research Center och Rheumatology-avdelningen vid Presbyterian Medical Center i Dallas. Han är Overseas Fellow vid Royal Society of Medicine, och har tidigare varit ordförande för Texas Rheumatism Association och divisionschef för reumatologi, St, Paul Medical Center. Roy Fleischmann har varit involverad i den kliniska utvecklingen av de flesta läkemedel som är godkända för reumatisk sjukdom i USA. Han har publicerat över 300 referentgranskade artiklar och presenterat över 500 abstracts vid stora reumatologi-konferenser om sjukdomshantering och läkemedelsutveckling.
  • Ravi Rao, MD, PhD – För närvarande CMO på Sitryx Therapeutics och Venture Partner på SV Health Investors; tidigare konsultreumatolog vid Imperial College NHS Trust, Roche: Medical Director, Immunology Clinical Development, GSK: VP, Global Medical Head, Immunology-inflammation and Future Pipeline Franchise, SOBI: Head R&D och CMO.
  • Vibeke Strand, MD, FACP, MACR – Adjungerad professor vid avdelningen för immunologi och reumatologi vid Stanford University School of Medicine sedan 1993, tidigare professor och docent i reumatologi vid UCSF. Sedan 1991 har hon lett en konsultverksamhet som erbjuder expertis inom klinisk forskning och regulatorisk strategi till läkemedels- och bioteknikföretag. Hon har deltagit i den framgångsrika utvecklingen av csDMARDs, biologiska läkemedel och JAK-hämmare vid RA, inklusive samarbete med FDA, CDER, CBER och CDRH. Hon är en av grundarna och medlem av den verkställande kommittén för de internationella konferenserna Outcomes in Rheumatology (OMERACT) där hon varit verksam sedan 1992. Outcomes in Rheumatology utvecklar och validerar utfallsmått för användning i RCT:er och longitudinella observationsstudier. Vibeke Strand har författat över 500 vetenskapligt referentgranskade artiklar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjørn Bjerke
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +46 727 44 41 88
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]

Om SynAct Pharma AB
SynAct Pharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: SYNACT) är ett bioteknikbolag i klinisk fas med fokus på lösning av inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet. Bolaget har en bred portfölj av orala och injicerbara selektiva melanokortinagonister som syftar till att inducera antiinflammatorisk och inflammationsdämpande aktivitet i auto-immuna och inflammatoriska sjukdomar för att hjälpa patienter att uppnå immunbalans och övervinna sin inflammation. För mer information: www.synactpharma.com.