SynAct Pharma slutför rekryteringen till fas 2a studien BEGIN med AP1189 på nydebuterade patienter med akut reumatoid artrit

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag slutförandet av patientrekryteringen till BEGIN-studien, som är en klinisk prövning i fas 2a av företagets ledande läkemedelskandidat AP1189, på nydebuterade patienter i ett akut stadie av sjukdomen reumatoid artrit (RA).

Med alla patienter inkluderade i studien kommer dosering slutföras under oktober med den siste patientens uppföljande säkerhetsbesök en månad senare. SynAct räknar därför med att kommunicera nyckeldata i slutet av november. SynAct önskar tacka studiens kliniker, läkare med team och inte minst till alla de patienter som deltar i denna kliniska prövning trots de utmaningar som COVID-19 pandemin har inneburit.
Nyckeldata med fokus på de primära effekt och säkerhetsparametrarna från den slutliga databasen kommer att presenteras i en pressrelease följt av en telefonkonferens när data är tillgängliga. Företaget kommer att löpande uppdatera marknaden om framskridandet och slutförandet av BEGIN-studien.
”Jag är glad att vi nu kan tillkännage att siste patienten har gått in i studien. Under pandemin så har rekryteringen utmanats av att ett lägre antal patienter remitterats till de prövningskliniker som ingår liksom lokala COVID-19 åtgärder som har satt begränsningar för aktiviteter relaterade till kliniska studier. Vi höll rekryteringen öppen till dess att vi randomiserat det antal patienter som vi satt som mål för att förhoppningsvis nå statistisk signifikans på studieresultaten. Vi ser fram emot att få se slutliga data och hoppas att de ytterligare bekräftar potentialen för AP1189 i behandlingen av reumatoid artrit”, säger Thomas Jonassen CSO på SynAct Pharma. ”Pågående utmaningar relaterade till biverkningar för andra klasser av RA-läkemedel understryker behovet av nya behandlingsalternativ. Vi hoppas att AP1189 har möjligheten att påverka kronisk eller hyper-inflammation genom resolution på det sätt som vi sett i denna studie och därmed förhoppningsvis kunna undvika de säkerhetsrisker som andra terapier medför.”
Företaget kommer att presentera AP1189 som en potentiell ny behandlingsmöjlighet för reumatoid artrit på kongressen ACR Convergence 2021, som anordnas av American Conference of Rheumatology, under en presentation som är planerad till den 9 november. Abstraktet fokuserar på klinisk farmakologi och på initiala effektdata som inhämtades under BEGIN studiens interims-analys.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2021

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                               Thomas Jonassen