SynAct Pharma rekryterar specialist på tidiga kliniska studier

SynAct utvecklar en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar, med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. Läkemedelskandidaten AP1189 som utvecklas för behandling av psoriasisartrit, är på väg mot klinisk fas. I samband med detta har SynAct ingått avtal med en av Europas mest erfarna experter inom klinisk farmakologi, Dr. Thierry Duvauchelle, för en roll som CMO i bolaget.

SynActs Chief Scientific Officer Thomas Jonassen kommenterar:

”Det har varit en prioritet att knyta kärnkompetenser avseende tidig klinisk utveckling till bolaget. Vi har haft ett mycket konstruktivt initialt samarbete med Dr. Duvauchelle, som har mer än 25 års erfarenhet av tidig klinisk utveckling. Som CMO tillför Dr. Duvauchelle bolaget värdefull kompetens för att säkerställa att vi med största möjliga säkerhet och till högsta standard genomför vårt fas 1-program”.

Dr. Duvauchelle har under många år varit chef för Paris största fas 1-klinik, Aster-Cephac, samt innehaft en position som Corporate VP i SGS, med ansvar för bolagets kliniska fas 1-kliniker i Frankrike och Belgien.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: [email protected]

Thomas Jonassen
CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2016.

SynAct Pharma AB, organisationsnummer 559058-4826, är ett bioteknikbolag som via det helägda danska dotterbolaget SynAct Pharma ApS bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharmas huvudsakliga fokus är utveckling av läkemedelskandidaten AP1189 som stärker kroppens egna celler och bekämpar den uppblossade inflammationen genom att påskynda återhämtningen och därigenom minska risken för att den kroniska inflammationen blir förvärrad.