SynAct Pharma publicerar årsredovisning för 2023

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) publicerar idag årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen är bifogad detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.synactpharma.se

Årsredovisningen publiceras på svenska och engelska. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig på SynActs hemsida i European Single Electronic Format (ESEF).

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen
VD SynAct Pharma
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: [email protected]

Bengt Westberg
CFO SynAct Pharma
E-post: [email protected]