SynAct Pharma publicerar Årsredovisning 2022

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) publicerar idag årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen är bifogad detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.synactpharma.se

”SynAct höll ett högt tempo under året och arbetade hårt under slutet av fjärde kvartalet. Först och främst blev vi framgångsrikt noterade på Nasdaq Stockholms huvudlista i juli. Vår utvecklingsportfölj med primärt fokus på vår ledande läkemedelskandidat, AP1189, framskred ytterligare och med förvärvet av TXP Pharma har bolaget möjligheten att bygga en bred portfölj och adressera nya sjukdomsområden. Våra finanser och vår aktieägarbas stärktes av en framgångsrik företrädesemission på 150 miljoner kronor och den riktade emissionen på 80 miljoner kronor. Med våra studier som går framåt och denna bredare portfölj är SynAct i en mycket bra position för att driva aktieägarvärde.”, säger Jeppe Øvlesen, VD för SynAct (utdrag från VD-ordet).