SynAct Pharma presenterar vid 19th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology i Glasgow den 4 juli

SynAct Pharma AB (publ) ("SynAct") meddelade idag att Chief Scientific Officer Thomas Jonassen kommer att presentera vid den kommande konferensen 19th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (WCP 2023) i Glasgow, Skottland, med The British Pharmacological Society som värd. Jonassen kommer att tala den 4 juli mellan 9:45 och 12:10 som en del av ett symposium med titeln "Resolution Pharmacology – new therapeutic approaches for the treatment of inflammatory diseases."

Resolutionsterapi syftar till att hjälpa kroppen att återställa immunbalansen och fungera normalt vid situationer som autoimmuna sjukdomar där inflammationen har blivit dysreglerad och kronisk. Dr Jonassen kommer att presentera data från BEGIN-studien som är en fas 2a-studie med SynActs ledande tillgång resomelagon (AP1189), en ”biased” melanokortin-receptor-agonist selektiv för melanokortinreceptorer av typ 1 och 3 som befinner sig i klinisk fas 2-utveckling för ledgångsreumatism (RA). Ytterligare två fas-2-studier med resomelagon avseende RA pågår för närvarande och kommer att kunna avläsas senare i år.

"Att tala på WCP 2023 är ett utmärkt tillfälle för SynAct att prata med det medicinska samfundet och andra viktiga intressenter om resomelagon (AP1189). Kliniska studiedata från de båda fas2-studierna EXPAND och RESOLVE avseende RA kommer under andra halvåret i år, vilket gör det till en idealisk tidpunkt att prata om möjligheten att behandla RA med resolutionsterapi. Resolutionsterapi skulle kunna erbjuda ett nytt sätt att behandla kroniska inflammatoriska sjukdomar genom att modulera immunsystemet utan att orsaka immunsuppression, vilket kan leda till betydande säkerhetsproblem och vara en begränsning när det gäller användningen av nuvarande tillgängliga terapier”, säger CSO Thomas Jonassen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjørn Bjerke, VD
Telefon: +46 727 44 41 58
E-post: [email protected]
Mail: [email protected]

Thomas Jonassen, CSO
Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]
Mail: [email protected]

Om SynAct Pharma
SynAct Pharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: SYNACT) bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.
För mer information hänvisas till bolagets hemsida: www.synactpharma.com.