SynAct Pharma presenterar program för kapitalmarknadsdagen i Stockholm den 5 maj 2023

SynAct Pharma AB (publ) ("SynAct") presenterar idag programmet för den kommande kapitalmarknadsdagen i Stockholm den 5 maj 2023 för investerare, analytiker och media. Kapitalmarknadsdagen kommer att innehålla presentationer från medlemmar i SynActs koncernledning samt från prekliniska och kliniska experter och ge en fördjupad översikt över bolagets utvecklingsprogram.

Dagordningen kommer att vara följande:

Program
13:00 Introduktion VD Jeppe Øvlesen
Uppdateringar kring SynAct Ordförande Torbjørn Bjerke
13:15 Melanokortinreceptorer och upplösning av inflammation Professor Mauro Perretti
SynActs prekliniska MC-peptider CSO Thomas Jonassen
Q&A (paus efter frågestund)
14:30 Uppdatering av AP1189-programmen CSO Thomas Jonassen
Ouppfyllda behov i RA med DMARD-terapier Reumatolog
Positionering och möjligheter för AP1189 i RA och inom andra områden CBO Jim Knight
Q&A
Sammanfattning – SynActs väg framåt Ordförande Torbjørn Bjerke
16:00 Mottagning

Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas på GT30 Grev Ture i Stockholm och vara tillgänglig via webbsändning med länk från bolagets hemsida och via https://financialhearings.com/event/46621. Programmet kommer att hållas på engelska och pågå från 13:00 till 16:00 CEST. Presentationerna kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida efter eventet.

Om du vill delta, vänligen registrera dig nu via e-post till: [email protected].

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2023 kl. 08:00 CEST