SynAct Pharma omskrivs i Investeringstipset

Psoriasisartrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som troligen beror på att kroppen ”angriper” sig själv och orsakar mycket lidande för patienterna. Nu har SynAct Pharma utvecklat en ny klass läkemedelskandidater som stärker kroppens egna celler att bekämpa den uppflammande inflammationen. ”Vi har kommit en bra bit på väg och är nu redo att inleda kliniska studier”, säger Jeppe Ølvesen, VD för SynAct Pharma.

Psoriasis drabbar två till tre procent i västvärlden – vilket motsvarar 125 miljoner människor. Ledsjukdomen psoriasisartrit drabbar ungefär tre av tio psoriasispatienter och orsakar smärta, stelhet och kan även leda till handikappande rörelsehinder i sin värsta form.

Stor potential för plågad patientgrupp

SynAct Pharma är ett bioteknikbolag som forskar på behandling av inflammatoriska sjukdomar med syfte att utveckla ny medicin inom området. Nu fokuserar bolaget på AP1189, som visat sig effektivt i prekliniska sjukdomsmodeller mot olika typer av artrit – ledsjukdomar – genom att stimulera kroppens naturliga läkningsmekanismer.

”Istället för att ge sig på hela immunsystemet och även påverka friska celler, som befintliga läkemedel gör, angriper AP1189 bara vissa specifika celler och hjälper kroppens egna system att läka sig själv”, säger Jeppe Ølvesen.

Så många som 40 procent av patienterna upplever att befintliga läkemedel inte hjälper eller ger tillräcklig effekt. Trots behandling kan sjukdomstillståndet förvärras i skov som tar lång tid att läka. Dessutom kan dagens behandlingsmetoder ge biverkningar.

”AP1189 har first-in-class”-potential eftersom det idag inte finns någon befintlig behandlingsmetod som fungerar tillräckligt väl med de gamla verkningsmekanismerna”, säger Jeppe Ølvesen.

Bakom SynAct Pharma finns en kompetent ledning och styrelse som har dokumenterad erfarenhet inom läkemedels- och affärsutveckling. De har tro på AP1189 för att bli ett läkemedel med stor terapeutisk potential för fler kroniska inflammationssjukdomar med återkommande akuta försämringar.

”Vi har genomfört prekliniska studier där AP1189 visat god behandlingseffekt vid inflammatorisk ledsjukdom. Även behandling av tarminflammation har visat goda resultat. Vårt fokus är nu att ansöka hos myndigheterna om att genomföra en klinisk fas 1-studie”, säger Jeppe Ølvesen.

SynAct Pharma ApS bildades 2012 och startade sin verksamhet på förvärvade immateriella rättigheter och tillgångar från Action Pharma efter att Action Pharmas största tillgång AP214 såldes till Abbvie för 110 miljoner USD.

Nyemission med sikte på kommersiell affär

Forskaren bakom läkemedelskandidaten Thomas Jonassen har femtio vetenskapliga artiklar och har arbetat inom området i tio år. CFO Henrik Stage har för Santaris Pharmas räkning anskaffat kapital och säkrat flera viktiga licensavtal med stora läkemedelsföretag som Pfizer, BMS, GSK, Wyeth, Shire och Roche. Styrelseledamot Charlotte Edenius har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin i såväl globala läkemedelsbolag som i mindre biotechbolag.

”Vår ambition är att driva en kommersiell affär i mål under 2018 och sälja kandidaten till ett kommersiellt läkemedelsföretag som i sin tur vidareutvecklar och säljer produkten på marknaden. Därför genomför vi under 2016 en emission av units inför en planerad notering på Aktietorget”, säger Jeppe Ølvesen.

Teckningstid: 24 maj – 8 juni 2016.

Första handelsdag: 11 juli 2016.

Ariktlen är skriven av Investeringstipset.se, läs mer HÄR.