SynAct Pharma lämnar in patentansökningar för nya aktiva substanser och orala formuleringar av AP1189

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelade idag att företaget har lämnat in två patentansökningar som täcker nya salt- och kristallformer relaterade till AP1189 och den orala doseringen av AP1189. Dessa nya former, som har fördelaktiga och oväntade egenskaper, upptäcktes som ett resultat av pågående försök att både optimera den orala doseringen av AP1189 och att ytterligare förbättra de immateriella rättigheterna kring AP1189.

“Vi är glada över upptäckten relaterade till specifika salter och deras unika kristallformer, inklusive unika nya fysiska och kemiska egenskaper”, säger Thomas Boesen, COO, SynAct Pharma. “Dessa upptäckter kommer också att hjälpa till med utvecklingen av nya aktiva substanser (active pharmaceutical ingredients, API) relaterade till AP1189. Vi utökar våra alternativ för att utveckla AP1189 och andra nya melanokortinagonister och etablera denna nya klass av läkemedel som är inriktade på upplösning av förstorad eller kronisk inflammation”.

I linje med strategin för att optimera den orala administreringen av AP1189 har SynAct också intensifierat sina ansträngningar för att utveckla en formulering av AP1189 och utnyttja de nya salt- och kristallformerna. Detta främjar företagets uttalade mål att ta en patientvänlig doseringsform in i kliniska fas 2b-studier.

“Viktigt är att dessa upptäckter gör det möjligt för oss att optimera den orala fasta formuleringen av AP1189 och hjälpa oss att uppnå vårt mål att ha en tablettform av AP1189 redo för vår nästa kliniska studie. Vi utvärderar för närvarande en ny tablettform som utnyttjar dessa kunskaper och vi uppmuntras av resultaten hittills och är på rätt spår för att uppnå vårt uttalade mål”, säger Thomas Jonassen, CSO SynAct Pharma.  “Om dessa patent beviljas kommer de också att utöka patentlivslängden för AP1189, inklusive den API som för närvarande används i de kliniska prövningarna och för andra nya relaterade API.”

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 Juni 2021

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                           Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                              CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                            Telefon: +45 40 15 66 69
E-post:
joo@synactpharma.com
                                                E-post: tj@synactpharma.com