SynAct Pharma kommenterar ägarförändringar i Bioinvest Aps

SynAct Pharma AB (publ) ("SynAct") kommenterar ägarförändringar hos bolagets största aktieägare Bioinvest Aps, som har ägts gemensamt av SynActs nuvarande CSO Thomas Jonassen och tidigare VD Jeppe Øvlesen och hans fru.

Thomas Jonassen och familjen Øvlesen har beslutat att avsluta samägandet i BioInvest Aps, vilket medför att ägandet i SynAct Pharma delas upp.

”Jeppe och jag har beslutat att dela upp vårt gemensamma holdingbolag eftersom Jeppe inte längre har en aktiv roll i företaget och skattefördelen med att ha ett gemensamt holdingbolag inte längre är aktuell, efter den senaste investeringsrundan i SynAct Pharma. Jag kommer att fortsätta att äga aktierna via ett dotterbolag till mitt 100% kontrollerade holdingbolag TJ Biotech Holding Aps”, säger Thomas Jonassen, CSO i SynAct Pharma.

BioInvest Aps ägde per den 31 oktober 3 531 644 aktier, motsvarande 9,93% av kapital och röster i SynAct Pharma. Thomas Jonassen ägde 61% av Bioinvest Aps innan uppdelningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Jonassen
CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]