SynAct Pharma kommenterar ägarförändringar bland ledande befattningshavare

SynAct Pharma AB (publ) ("SynAct") kommenterar ägarförändringar bland ledande befattningshavare i bolaget. GoodWind Holding GmbH med säte i Baar/Schweiz (GoodWind) har beslutat att dela ut SynAct-aktier som utdelning till respektive ägare, vilket har resulterat i insiderregistrering för flera av SynActs ledande befattningshavare.

Vid GoodWinds årsstämma den 21 mars 2024 beslutade aktieägarna i GoodWind om utdelning för räkenskapsåret 2023. Utdelningen skedde i form av SynAct-aktier (SYNACT) till värdet vid börsens stängning på Nasdaq Stockholm den 21 mars 2024. Totalt delades 977 256 aktier ut.

I en separat transaktion köper Boesen Biotech ApS, som ägs av Thomas Boesen, COO för SynAct, aktier från GoodWind, vilket genererar intäkter för att täcka GoodWinds skatteförpliktelser relaterade till betalning av utdelningar. GoodWind ägs av Boesen Biotech ApS (COO Thomas Boesen), GL Capital AB (Torbjörn Bjerke, tidigare VD), Quantass ApS (Jeppe Øvlesen, VD) och TJ Biotech Holding ApS (Thomas Jonassen, CSO). GoodWinds innehav i SynAct uppgick till 1 161 777 aktier på dagen för årsstämmans beslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Jeppe Øvlesen
Telefon: +45 2844 7567
E-post: [email protected]

Om SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB (Nasdaq Stockholm: SYNACT) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som fokuserar på att lösa inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet. Bolaget har en bred portfölj av orala och injicerbara selektiva melanokortinagonister som syftar till att inducera antiinflammatorisk och inflammationslösande aktivitet för att hjälpa patienter att uppnå immunbalans och övervinna sin inflammation. För mer information, vänligen kontakta: www.synactpharma.com.