SynAct Pharma introducerar resomelagon som generiskt namn på AP1189

SynAct Pharma AB (publ) ("SynAct") meddelade idag att det kommer att introducera det generiska namnet resomelagon för sin ledande läkemedelskandidat AP1189, en ”biased” melanokortinreceptoragonist utvecklad för behandling av aktiva inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Resomelagon inkluderades nyligen av Världshälsoorganisationen (WHO) på lista 89 över rekommenderade internationella icke-proprietära namn (INN), för att beteckna strukturen för den aktiva substansen av AP1189.

"Vi är glada över att WHO har tilldelat ett generiskt namn för vår ledande läkemedelskandidat, AP1189, riktad mot inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, som reumatoid artrit (RA)", säger Jeppe Øvlesen, VD för SynAct Pharma. ”Företaget arbetar hårt för att föra fram sina utvecklingsprogram i RA. Vi är på rätt spår och förväntar oss fortfarande data från både våra kliniska fas 2-studier, RESOLVE och EXPAND, under andra halvan av 2023, och vi introducerar det nya namnet, resomelagon (AP1189), i vår framtida kommunikation."

INN-expertgruppen vid WHO har kommit överens om att använda suffixet "-melagon" för beskrivning av icke-peptid melanokortin 1- och 3-agonister. Prefixet "reso", specifikt för AP1189, syftar på dess effekt på resolution av inflammation.

Lista 89 över rekommenderade INN, inklusive resomelagon, kommer att publiceras i WHO Drug Information, Vol 37, No 1, 2023. Enligt WHO underlättar INN identifieringen av farmaceutiska substanser eller aktiva farmaceutiska ingredienser. Rekommenderade internationella icke-proprietära namn innebär inte någon rekommendation om användning av substansen inom medicin eller apotek.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07:00 den 30 mars 2023.