SynAct Pharma initierar RESOVIR: Vetenskapligt och kliniskt samarbete för att utforska AP1189 i virala infektioner

SynAct Pharma AB (”SynAct Pharma”) meddelar härmed att bolaget, tillsammans med prof Mauro Teixeira, MD, PhD, Universidade Federal de Minas, Belo Horizonte, Brasilien och prof. Mauro Perretti, PhD William Heavy Research Institute, Barts och London School of Medicine, Queen Mary University, London, Storbritannien har etablerat ett vetenskapligt samarbete, RESOVIR (resolution i viral inflammation), som syftar till att undersöka potentialen för farmakologisk intervention med AP1189 för att främja inflammatorisk resolution som en ny metod för att kontrollera virala infektioner. Det första steget i samarbetet kommer att vara att genomföra en undersökande klinisk studie på COVID-19-infekterade patienter som syftar till att undersöka upprepad dosering av SynAct Pharmas kliniska läkemedelskandidat AP1189.

Ett stort antal patienter som lider av förödande virussjukdomar har för närvarande begränsade eller inga behandlingsalternativ. COVID-19-pandemin har mer än någonsin betonat behovet av behandlingar som syftar till att kontrollera oönskade hyperinflammatoriska reaktioner associerade med virusinfektioner.

RESOVIR-samarbetet är ett vetenskapligt och kliniskt samarbete mellan professor Mauro Teixeira, MD, doktor, Universidade Federal de Minas, Belo Horizonte, Brasilien, och professor Mauro Perretti, doktor William Heavy Research Institute, Barts och London School of Medicine, Queen Mary University, London, Storbritannien och SynAct Pharma AB.

Prof Perretti är en pionjär inom förståelsen av den kliniska potentialen förknippad med främjande av inflammatorisk resolution genom farmakologisk inriktning på specifika vägar inom melanocortinsystemet. Prof Perretti har även spelat en viktig roll i att förstå den terapeutiska potentialen för AP1189-föreningen som tillämpas i pågående fas II-studie i reumatoid artrit.

Prof Teixeira är en pionjär när det gäller att undersöka potentialen att främja inflammatorisk upplösning i viral infektion med huvudfokus på Dengue och influensa där viral inducerad hyperinflammation, som vid COVID-19-infektion, spelar en viktig roll för utveckling av livshotande organskador.

Det första momentet i RESOVIR-samarbetet är att undersöka de potentiella fördelarna med AP1189 hos COVID-19-patienter med hyperinflammation. Studien kommer att utformas som en undersökande dubbelblind placebokontrollerad studie med dagligen dosering av AP1189 i COVID-19-patienter med symtom på lungsjukdom och kommer att inledas så snart slutgiltigt godkännande har beviljats av de lokala myndigheterna.

RESOVIR-samarbetet kommer inte bara att fokusera på det kliniska resultatet av behandlingen med AP1189 utan kommer även att ge ny och avgörande insikt i regleringen av inflammatoriska vägar vid virusinfektion och viktigare undersöka potentialen för farmakologisk främjande av resolution av viktiga delar i det inflammatoriska systemets reaktion som ett sätt att hjälpa kroppen att hantera virusinfektion. Samarbetet kommer även att utvidgas för att undersöka potentialen för att främja inflammatorisk resolution vid andra virussjukdomar med första fokus på Dengue och influensavirus.

”Jag ser väldigt mycket fram emot att fortsätta mitt samarbete med SynAct Pharma i det här spännande samarbetet. Främjande av inflammatorisk resolution har potential att kontrollera utvecklingen av hyperinflammation vid virusinfektioner, vilket är att betrakta som ett innovativt tillvägagångssätt för att minska långvarig sjuklighet och sjukhusvistelse hos svårinfekterade patienter.”, säger professor Mauro Perretti, PhD.

AP1189-föreningen är en biased melanokortinreceptoragonist utvecklad för oral dosering en gång dagligen och studeras för närvarande i kliniska fas II-studier i reumatoid artrit och nefrotiskt syndrom.

”Vi har nyligen haft goda framsteg i studien på patienter med reumatoid artrit där föreningen testas i behandlingsnaiva patienter med svår aktiv sjukdom som ett tillägg till metotrexatbehandling. I studien på patienter med nefrotiskt syndrom ges föreningen till patienter med kontinuerlig proteinuri efter minst två månaders behandling med ACE-hämmare. Vi inleder nu ett mycket spännande vetenskapligt och kliniskt samarbete med Mauro Perretti och Mauro Teixeira för att fastställa potentialen för att främja upplösning vid virusinfektioner, en studie som kan öppna nya viktiga sjukdomsindikationer för AP1189, säger Dr Thomas Jonassen, MD CSO SynAct Pharma.

Denna information är sådan information som SynAct Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]
                                                    E-post: tj@synactpharma.com