SynAct Pharma deltar på ABGSC Life Science Summit den 30 maj

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) meddelar idag att bolaget deltar på ABG Sundal Colliers Life Science Summit den 30 maj kl 10:30, där VD Torbjørn Bjerke kommer att presentera och svara på frågor om den senaste utvecklingen i bolaget.

Konferensen äger rum hos ABG Sundal Collier på Regeringsgatan 25 i Stockholm. Presentationen kommer att läggas ut på SynActs hemsida efter eventet.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2023 kl. 08.00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjørn Bjerke, MD
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +46 727 44 41 58
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]