SynAct Pharma ApS presenterar på Sedermeradagen

Den 16 mars 2016 kommer SynAct Pharma ApS att presentera på Sedermeradagen i Lund. SynAct Pharmas styrelseordförande Torbjørn Bjerke kommer att presentera bolaget kl. 15.00–15.30.

Sedermeradagen i Lund 2016 äger rum på Medicon Village och inleds med frukostmingel kl. 07.45. Därefter följer en heldag med bolagspresentationer och frågestunder innan dagen avslutas med en Börsbar. Sedermeradagen är en investerardag anordnad av Sedermera Fondkommission som ett tillfälle att möta intressanta bolag inom micro- och smallcapsegmentet i Sverige.

Sedermeradagen sänder även live på www.sedermeradagen.se

För mer information och anmälan:

www.sedermeradagen.se
Telefon: 0431 – 47 17 00
E-post: [email protected]

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma ApS
E-post: [email protected]