SynAct Pharma ansöker om patent för AP1189 inom COVID-19

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar härmed att bolaget har lämnat in en patentansökan till det europeiska patentverket (EPO) som täcker användningen av AP1189 för behandling av COVID-19-infektion, inklusive akut respiratoriskt stressyndrom (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS) och systemiskt inflammationsresponssyndrom (systemic inflammatory response syndrome, SIRS). Inlämnandet av ansökan gjordes parallellt med pressmeddelandet den 31 mars 2020, där det angavs att SynAct avser att undersöka dess kliniska antiinflammatoriska läkemedelskandidat AP1189 som tilläggsbehandling hos inlagda patienter med COVID-19-infektion för att förhindra ARDS. Ansökan till det europeiska patentverket kommer att följas av en internationell PCT-ansökan (Patent Cooperation Treaty).

SynAct meddelade den 31 mars 2020 att bolaget avser att undersöka möjligheten att tillämpa AP1189 i klinik genom potentiell finansiering från bland annat statliga institutioner och kommersiella partners som är verksamma inom COVID-19-området. Detta mot bakgrund av den akuta kris som pandemin orsakar patienter och samhälle, i kombination med bolagets kunskap om verkningsmekanismerna i AP1189, anser SynAct det angeläget att undersöka om preparatet skulle kunna bidra gynnsamt i behandlingen av patienter med COVID-19.

Bolaget meddelar idag att patentansökan lämnats till det europeiska patentverket, vilket täcker användningen av AP1189 för behandling av COVID-19-infektion, inklusive ARDS och SIRS.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                   Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                 CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                             Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]              E-post: tj@synactpharma.com