SynAct Pharma AB publicerar Årsredovisning 2021

SynAct Pharma AB (“SynAct”) meddelar idag att årsredovisning för 2021 nu finns tillgänglig som pdf på koncernens hemsida, www.synactpharma.se. En pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 09:00.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen 
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: [email protected]

Patrik Renblad
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +46 707 47 97 68
E-post: [email protected]