SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) tidigarelägger publicering av årsredovisning.

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) har beslutat att tidigarelägga publicering av årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 till den 26 mars 2024.

Tidigare datum för publicering av årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 var 10:e april 2024 men tidigareläggs nu till den 26:e mars 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CFO, Björn Westberg
Telefon: +46 703 33 91 23
E-post: [email protected]

Om SynAct Pharma AB
SynAct Pharma AB (Nasdaq Stockholm: SYNACT) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som fokuserar på att lösa inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet. Bolaget har en bred portfölj av orala och injicerbara selektiva melanokortinagonister som syftar till att inducera antiinflammatorisk och inflammationslösande aktivitet för att hjälpa patienter att uppnå immunbalans och övervinna sin inflammation. För mer information, vänligen kontakta: www.synactpharma.com.