SynAct diskuterar resultat från AP1189 fas 2a med Direkt